STOWARZYSZENIA, FUNDACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ HARMONII NA ZIEMI

 

 

 

 

 

LAMIER

(ruch ludzi propagujących i wcielających poniższe idee:)

Społeczeństwo oparte na całkowitej wolności nie jest utopią. Propagowanie Idei Nowej Ziemi. Skierowana jest do dążących do wolności i świadomych ludzi, którzy czują się odpowiedzialni za życie swoje i całej Ziemi, pragnących dokonać rzeczywistych zmian.

Budujemy dom w LAMIER - dom gościnny, ośrodek terapeutyczny, miejsce wyciszenia i kontemplacji oraz miejsce realizacji różnych projektów.

Nasze działalności: terapie alternatywne, hawajski masaż terapeutyczny, detoksykacja organizmu, podróże, wydawanie książek.

www.nowa-ziemia.pl

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Powrót do głównej strony