Przekazy od Wyższego Źródła

 Przekazy od Wyższego Źródła. Spisał Ramathis-Mam i inne.

 

Z dn.17.10.2006r. godz.17,10

W skrócie: Impuls Kosmiczny

 

Dziś przez Ziemie przejdzie Ultrafioletowy Promień Kosmiczny o nazwie

 "Wrota 818" -  pierwszy z wielu, których będziemy otrzymywać do 2013

 roku. Ziemia będzie w tym promieniu przez około 17 godzin.

 

 Kulminacja nastąpi o g. 17.10

 Potrzebnych jest około miliona osób na całej planecie, którzy

 aktywnie wezmą udział w tym wydarzeniu, by stymulować przejście

 ludzkości do zjednoczenia.

 

 Ten promień wchodzi w rezonans z czakrą serca i będzie na nas

 oddziaływał; niezależnie od tego, że pracuje na tej częstotliwości,

 on wychodzi z miejsca we Wszechświecie-2, które ma o wiele wyższe

 wibracje.

 

 Jest to  bardzo silna energia transmutująca i równocześnie

 niebezpieczne narzędzie.

 

 Wszystkie nasze  myśli, uczucia, zamiary i przejawy (negatywne lub

 pozytywne) będą zwiększone milion razy...Dzięki temu, że myśl

 tworzy materię, wszystko na czym się skupimy będzie miało

 natychmiastowe działanie.

 

 Dla tego prosimy o bardzo uważne zastosowanie tej energii, w pomoc

 harmonicznego i bezbolesnego przejścia Ziemi i ludzi.

 

 Wybór należy do was.

 Pozostałe informacje w liście.

Z miłością

 

 Swetozara  / ARIMA New York /

 

-----------------------------

•Powrót

 

PODDANIE JAKO DROGA DO OŚWIECENIA

 

Porządek Złotego Trójkąta

 

Spisał Ramathis-Mam

 Tłumaczyła Ania Burakowska  

 06 września 2006

 

             Niech emanacja energii duchowej hierarchii przeniknie wasz hologram uaktywniając paradygmaty służby i boskiej świadomości w waszej drodze do ewolucji.

             Jesteśmy nauczycielami Porządku Złotego Trójkąta, przybywamy z konstelacji Pegaza. Poruszymy istotny temat dotyczący wszystkich aspektów waszej ewolucji. Istnieje wiele poziomów oświecenia, czy inaczej mówiąc samospełnienia, ale wszystkie one oparte są na poddaniu się, czyli zrozumieniu waszej duchowej tożsamości i powiązania z Twórczą Mocą Boga. Jedyną rzeczą, jaka istnieje w kosmicznym zjawisku kształtowanym przez nieskończoność wszechświatów, jest boska-twórcza energia przepełniająca i przenikająca kosmiczne przejawienie. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w pewnych planach przejawienia tej nieskończonej mocy, kierującej kosmicznym porządkiem, który umożliwia nam zrozumienie naszego boskiego rodowodu. Jesteśmy zindywidualizowanymi emanacjami boskiej świadomości, doświadczającymi różnorodnych wirtualnych rzeczywistości składających się na kosmiczną manifestację. Cała gra ewolucyjna oparta jest na oczyszczaniu i ekspansji świadomości, stanowiąc naukę duchowego zrozumienia Istoty i Boga. Pragnienia są mechanizmami, których używa Esencjonalna Istota, by doświadczać różnorodnych aspektów wirtualnej rzeczywistości, odżywiającej i pobudzającej kosmiczny fenomen.

             Cały fascynujący program duchowej ewolucji ma różne poziomy. Wszyscy jesteśmy ulokowani na pewnych poziomach, w zależności od tego, których z nich pragniemy doświadczyć. Jako emanacje twórczej mocy Boga cieszymy się pewnymi przywilejami, które stopniowo pozwalają nam odkrywać intencję naszego zaangażowania w grę ewolucji. Poprzez moc wolnej woli wybieramy, w jaki sposób życzymy sobie doświadczać oddzielenia od boskiego planu oraz zapomnienia naszej duchowej tożsamości, generującego cienie Esencjonalnej Istoty, nazywane ciałem egoicznym. Poprzez tę projekcję - cień Esencjonalnej Istoty, możemy kontaktować się z różnymi rzeczywistościami wirtualnymi, współistniejącymi wewnątrz kosmicznego zjawiska. Gdy akceptujemy ciało egoiczne jako realne, przywołujemy zaburzające paradygmaty relatywnej czasoprzestrzeni, co pozwala mentalnemu ego przejąć kontrolę nad naszą ewolucją.

 

            W ten właśnie sposób wchodzimy w mityczne światy ewolucji, które jako kosmiczne labirynty dostarczają nam doświadczeń niszczących naszą duchową tożsamość. Stopniowo przyłączamy cały balast paradygmatów i kodów wibracyjnych zakotwiczających nas we wstecznej dynamice i wprowadzających w nasze życie cierpienie i ból. Gdy pojmujemy jak rozpoznać egzystencjalny błąd pomieszania egoicznego ciała z Istotą Esencjonalną, następuje przebudzenie i duchowe wzniesienie. Od tego momentu zaczynamy wychodzić ze stanu duchowej amnezji, łącząc się z transformującą i regenerującą dynamiką naszej Esencjonalnej Istoty i kosmicznym programem ewolucji. Wymaga to wysokiego poziomu świadomości intensyfikującego naszą Esencjonalną Istotę i pozwalającego nam wibrować w kosmicznym czasie Teraz, który jest prawdziwą sceną ewolucji.

  

            Cała ta informacja jest wam przekazywana po to, byście zrozumieli, że musicie połączyć się z Kosmiczną Siecią Oświecenia. Niższe ciała stanowią dla Esencjonalnej Istoty wehikuł transformacji w celu jej ekspansji i połączenia ze Źródłem Boskiej Miłości i Piękna, czyli Bogiem. Przez ostatnie 26000 lat doświadczaliście gry ewolucji z płaszczyzny mentalnego ego, tworząc energetyczne więzienie krystalizujące aż do punktu pozbawienia was całej waszej mocy połączenia z Esencjonalną Istotą i Wielką Kosmiczną Świadomością przenikającą i przepełniającą wszystko. Wasze codzienne działania, jak również praca ewolucyjna, wykonywane są z poziomu planu mentalnego, a to implikuje wibrowanie w częstotliwościach relatywnej czasoprzestrzeni, odżywiającej i pobudzającej różnorodne wirtualne rzeczywistości, w których pozostajecie uwięzieni. Gdy używacie swojej mocy mentalnej oraz zdolności myślenia, czucia i pragnienia umacniacie ciało będące cieniem ego. To zakotwicza was w planach przyczynowo-skutkowych tymczasowego lub inaczej fikcyjnego wymiaru ewolucji. Tak zwane otwarcie serca stanowi proces rozpuszczania mentalnego ego, w którego pułapkę złapani byliście przez tysiące lat, w wyniku oddzielenia od boskiego planu.

  

            Jesteście twórcami i projektantami ciała egoicznego utrzymującego was w reakcyjnej dynamice. To właśnie mentalne ego odpowiedzialne jest za stawiany opór i negatywizm, naruszający przestrzeń przyczynową i energetyczny hologram planety Ziemi oraz ludzkiego kolektywu. Opór stanowi podstawowy czynnik i instrument używany przez mentalne ego w celu sabotażu, obniżania częstotliwości waszej wibracji i zanieczyszczania energetycznego biohologramu. Opór to mechanizm manipulacji i kontroli używany przez mentalne ego, by utrzymywać was we wstecznej dynamice wymiaru relatywnej czasoprzestrzeni. Wzorzec oporu jest obecny we wszystkich obszarach waszego życia, generując egzystencjalny dramat, niezbędny ludzkości jako podstawa poczucia tożsamości i wiążący was z wymiarem relatywnego czasu. Właśnie w tym jądrze czasu wirtualnego działają siły inwolucyjne, infiltrując wasze życie i tworząc wirtualną dynamikę zaciemniającą percepcję rzeczywistości, od której jesteście oddzieleni. Cień Esencjonalnej Istoty kieruje waszą egzystencją z płaszczyzny fikcyjnej ekspresji relatywnego czasu, wstrzymując wasze bycie dostrojonym i wibrowanie zgodne z kosmicznym prądem Teraz. To Teraz stanowi synonim skoncentrowanej świadomości i dostrojenia do dynamiki ewolucji kosmicznej, w której wibruje wasza Istota Esencjonalna.

  

            Jeśli analizujecie wasze życie, możecie dostrzec, że żyjecie w nieświadomości, czy inaczej oddzieleniu od kosmicznego prądu ewolucji, który pociąga za sobą akceptację i poddanie się twórczej mocy Boga. Jest to zaburzony stan Istoty, która przejawia się poprzez działania generujące jedynie negatywne myśli, uczucia i reakcje, które później musicie zrównoważyć i przetransmutować. Transformacja nie następuje w automatyczny i nieunikniony sposób, wymagana jest wasza współpraca i pociąga to za sobą bycie świadomym, czy inaczej przyjęcie odpowiedzialności za waszą ewolucję. Jednak w celu bycia świadomym i skonfrontowania się z ewolucyjnymi sposobnościami, wymagane jest poddanie się. Termin ten może wydawać się trochę wsteczny, jeśli analizujecie go z płaszczyzny mentalnego ego, ale jeśli ulokujecie się w Teraz, w którym wibruje wasza Esencjonalne Istota, będziecie w stanie spostrzec nadzwyczajny ładunek siły i duchowego zrozumienia, który spowoduje wasze wzniesienie. Gdy wchodzicie na poziom poddania, jesteście zanurzeni w kielichu boskiej alchemii, a to pociąga za sobą transmutację cienia mentalnego ego oraz uaktywnienie ciała światła i połączenie się z nim.

    

            Cała moc wymagana do pobudzenia waszego wzniesienia i oświecenia wywodzi się z postawy poddania, stanowiącej prawdziwą alchemię ducha. Ta alchemia ducha jest procesem przyłączania różnych poziomów oświecenia, dopóki ostatecznie nie będziecie wibrować w zgodności i synergii z planem boskim, którego nieskończony Stwórca używa, aby pokazać i przekazać jego twórczą moc we wszechświecie. Poddanie stanowi akceptację, że wszystko posłuszne jest ewolucyjnemu celowi, którym jest transformacja naszego życia, osiągnięcie wyższych poziomów postrzegania, komunikacji i interakcji z wszechświatem i Bogiem.

  

            Oświecenie nie jest stanem, w którym poszukuje się własnej korzyści, w którym zagwarantowane jest stałe ulepszanie warunków i codziennych egzystencjalnych okoliczności. Oświecenie to boska ekspresja życia znajdująca się poza psychologicznym i zmysłowym szczęściem, którego poszukujecie poprzez różnego rodzaju techniki, terapie i dyscyplinę osobistego rozwoju. To akt Bycia zawierający w sobie wszystkie możliwości boskiej doskonałości, satysfakcji i pełni, których nie może odkodować wasze mentalne ego i z tego powodu poszukuje krótkotrwałej radości i satysfakcji niższej jakości. Spędziliście wiele inkarnacji poddając się despotycznemu i nieprzejednanemu dyktatowi mentalnego ego, czy inaczej ciała cienia, generując dynamikę pełną bólu i cierpienia, niosącą ze sobą zanieczyszczanie i niszczenie niższych ciał oraz pola przyczynowego Ziemi. Stworzyliście skorupę negatywizmu utrzymującą was w reakcyjnej i destrukcyjnej dynamice osłabiającej waszą duchową wrażliwość i percepcję rzeczywistości. Jesteście ofiarami własnej nieświadomości, która przejęła kontrolę nad waszym życiem, generując zamieszanie, niepokój, strach i inne zaburzone przejawienia mentalnego ego.

   

            Wasza ludzkość potrzebuje stanu ponownej rozwagi, abyście zrozumieli, że musicie pozbyć się oporu i przestać działać poprzez ciało cienia, czy inaczej mentalne ego. Pozwoli wam to osiągnąć stan piękna i wewnętrznej radości wypływającej z poddania i rozproszenia nieświadomości prowadzącej was drogami cierpienia i bólu. Musicie dokonać wyboru pomiędzy umacnianiem oporu egoicznego wzorca i rozpuszczeniem go przy użyciu mocy nadawanej tym, którzy wibrują w połączeniu z Bogiem i jego Esencjonalną Istotą.

 

              Istnieje nieskończenie wiele obszarów ewolucji, w których zostały przyłączone nowe dane ewolucyjne, ale wszystkie one mogą być skorumpowane i zgubne, jeśli nie są kanalizowane poprzez złoty płomień poddania. To poddanie, czy inaczej połączenie z boskim planem ewolucji, jest centralnym jądrem twórczej mocy Boga. Jest to mechanizm, dzięki któremu możemy uzyskać dostęp do komunii i stałej komunikacji z pięknem, harmonią i miłością Stwórcy, który projektuje, nadzoruje i kieruje wszystkimi procesami kosmicznej ewolucji. Opór zatrzymujący wyłonienie się w naszym wnętrzu przepływu piękna i boskiej miłości umacnia mentalne ego zniekształcając percepcję rzeczywistości. Jednocześnie uniemożliwia przyłączenie większej ilości światła do Esencjonalnej Istoty zmniejszając waszą częstotliwość wibracji i pozwalając wszystkim niezgodnym, negatywnym energiom uderzać w wasze niższe ciała.

   

            W celu rozpuszczenia wzorca oporu, uniemożliwiającego wam osiągnięcie oświecenia, musicie poważnie i szczerze określić, czego tak naprawdę poszukujecie w ewolucji i całej informacji, jaką otrzymujecie. Jesteście emanacjami twórczej mocy Boga i to pociąga za sobą współpracę oraz akceptację okoliczności w celu bycia zdolnym do odkrycia i odzyskania duchowej integralności. Oświecenie pozwala na doświadczenie nieśmiertelności i wieczności, w których wibruje Esencjonalna Istota, pozwala na przekroczenie ograniczeń materii. Ale aby to nastąpiło wymagane jest poddanie się.

   

            Znajdujecie się w momencie ewolucyjnego przejścia i ważne jest byście wibrowali w stanie całkowitej obecności, świadomi tego, czego chcecie doświadczyć i jakie są wasze cele. Te czynniki determinują waszą ewolucję i okoliczności z niej wynikające. Stale podążacie za bezwładem waszej nieświadomości, symptomem waszego oporu na oświecenie. Gdy go doświadczycie, w automatyczny sposób dostroicie się do kosmicznego prądu ewolucji. To proces jedności, bez dualności podżegającej do różnicowania i wszelkiego rodzaju uprzedzeń pomiędzy ludźmi. Poddanie się jest najbardziej pełnym mocy i efektywnym sposobem osiągnięcia oświecenia, czy inaczej stanu nieśmiertelności, wiedzy i nieskończonej radości, którego pragnie wasza Istota, ale nie może doświadczyć go ze względu na stawiany opór. W końcu opór jest ekspresją buntowniczej postawy kierującej procesem tych, którzy nie uznają swojego boskiego pochodzenia i konsekwentnie nie akceptują współpracy i bycia w komunii z projektami Stwórcy.

   

            Jeśli cała wasza dyscyplina duchowej ewolucji oparta jest na zmysłowym i psychiczno-emocjonalnym doświadczeniu, będziecie wzmacniać wzorzec oporu i przeszkadzać w tym, by boskie światło i łaska spłynęły i zadomowiły się w waszym wnętrzu. Nie znajdujecie się na Ziemi, by stwarzać sobie lepsze materialne warunki, które umożliwią wam lepszy dostęp do źródeł dostarczających zmysłowych przyjemności, czy psychicznej satysfakcji. To subtelne działania ego, w których wielu z was pozostaje uwięzionych ze względu na swoją nieświadomość, skutek waszego oporu na to, by Boskie Światło przerwało energetyczne łańcuchy mentalnego ego i negatywnej dynamiki, której zazwyczaj potrzebujecie, by czuć się żywymi.

   

            Wszystko zależy od szczerego, prawdziwego i głębokiego otwarcia, umożliwiającego połączenie z waszym złotym sanktuarium, w którym mieści się wewnętrzny obserwator, czy inaczej superświadomość obserwująca i nadzorująca waszą ewolucję. Prawdziwa alchemia rodzi się z poddania wynikającego z akceptacji, że wszyscy jesteśmy podporządkowani i musimy współpracować z kosmicznym planem ewolucji, a zatem być zdolnym do odczuwania szeptu i radości Nieskończonego Stwórcy podsycającego płomień miłości, nieskończonej harmonii i piękna, czekający na naszą akceptację.

   

 

Jesteście boskimi projekcjami twórczej mocy Boga, którego światło zostało zaćmione przez wasze pragnienie oraz decyzję pozostania w ciemności stanowiącej formę ekspresji waszego oporu i oddzielenia od tego, czym w esencji jesteście.

   

Mówimy do widzenia wam wszystkim i życzymy, by nasze słowa pomogły wam w refleksji i zainspirowały do doświadczenia boskiego pokoju, radości i mądrości, które otrzymujecie, gdy wasze serce pozostaje oświecone.

 

 Koniec przekazu...

 

  --------------------------------------------------------------------------------

MOC WEWNĘTRZNEJ CZYSTOŚCI

    

Oficjalna Nota Ewolucyjnych Mentorów Arkturian

 

Spisał Ramathis-Mam

 Tłumaczyła Anna Burakowska

   6 września 2006

 

  Niech energia otwarcia się na kosmiczną świadomość wypełni wasze wnętrze, byście mogli doświadczyć nowej wizji oraz uczucia spełnienia, harmonii oraz głębokiego i stałego pokoju w waszym życiu.

 

Społeczność Arkturiańska jest jedną z największych sił kierujących procesem ewolucji na waszej planecie. Konsekwentnie kontynuujemy nasze działania wspólnie z Duchową Hierarchią w zakresie doskonalenia określonych stref geograficznych planety. Obserwujemy teraz w gronie Operatorów Ewolucyjnych  wielkie oczekiwanie w odniesieniu do wydarzeń, jakie mają nastąpić w następnych latach na planecie oraz interwencji braci i sióstr z kosmosu. Byliśmy bogami historycznej przeszłości, w której ludzkość znajdowała się na początku swojej ewolucyjnej historii, wspieramy was teraz i będziemy czynić to w przyszłości. W obecnych czasach nasza rola jest odmienna od tej z przeszłości. Chociaż znajdujemy się w wielu aspektach na wyższym poziomie niż wy, a nasza ewolucja jest odmienna, dzielimy się z wami czymś, co jest dla nas wspólne, a mianowicie wiedzą związaną z Ewolucją Świadomości. To co unikatowe, co odróżnia was od istot kosmicznych, znajdujących się na wyższym poziomie, to właśnie świadomość. Jest to wielkie narzędzie, którego Istota używa do zrozumienia, nauki i integracji jej faktycznej funkcji boskiej służby i współpracy z boskim planem ewolucji.

 

Cały proces duchowego rozwoju czy inaczej ekspansji boskiej świadomości polega na oddzieleniu się od Bycia maską mentalnego Ego lub inaczej Wirtualnego Obrazu. To alchemiczny proces następujący stopniowo, w miarę jak pojmujecie, że powinniście oczyścić siebie i dokonać transmutacji tego, czym nie jesteście. Oto wielkie wyzwanie, któremu, na waszym poziomie ewolucji, powinniście stawić czoła, by poszerzyć świadomość i osiągnąć prawdziwą, czystą wnikliwość, pochodzącą z wyższych poziomów światła. W obecnym momencie  istnieje wielki konflikt z powodu ogromnej ilości przekazywanych informacji, pochodzących z różnych poziomów ewolucyjnych, również z planów reakcyjnych. Dlatego, by możliwym stało się odróżnianie i wybieranie konstruktywnych, transformujących informacji od tych, które nimi nie są, niezbędna jest bardzo szczera postawa i duchowa integralność. Narzędziem, które umożliwi wam taką właśnie selekcję, będzie moc wewnętrznej czystości. Wewnętrzna czystość ma różne znaczenia, ale najważniejszym z nich jest to, które prowadzi do wibrowania w zgodności i pełnej komunikacji z waszą Istotą, w wolności od maski mentalnego Ego, którego działalność jest niezwykle subtelna i pełna mocy. Stanowi to przedmiot wewnętrznej pracy, narastającej w miarę wzrastania potrzeby doświadczania prawdy Istoty i Boskiego Źródła, wspierającego i prowadzącego jej proces transformacji w światach kosmicznej ewolucji.

 

Zazwyczaj waszym życiem kieruje wyszukany mechanizm mentalnego Ego, które poprzez stałe, obsesyjne myśli i negatywne emocje zakotwicza was w powtarzającej się wstecznej dynamice. Identyfikujecie się tak bardzo z tą Maską Istoty, że wydaje się wam niemożliwym i nieosiągalnym, że można żyć inaczej. Źródłem całego wewnętrznego i planetarnego dramatu, którego doświadczacie, jest ten nieświadomy kolektywny wzorzec, przyłączany przez was za każdym razem, gdy poddajecie się destrukcyjnemu działaniu mentalnego Ego. Wszystkie negatywne przejawienia takie jak stres, lęki, napięcie, frustracja, niepokój, niezdolność do działania, poczucie winy, poczucie klęski, wymieniając tylko niektóre, stanowią narzędzia manipulacji i kontroli mentalnego Ego. Za każdym razem, gdy zachowujecie się w oparciu o wsteczne wzorce, zanieczyszczacie wasze Bycie, pokrywając je chaotycznymi energiami przylegającymi do waszego ciała energetycznego i wpływającymi na pozostałe, niższe ciała.

 

Podróżujecie poprzez antymagnetyczny pas Galaktyki i to pociąga za sobą uaktywnienie procesu zmian ewolucyjnych, generowanych w każdej chwili istnienia. Obecnie dysponujecie wieloma narzędziami transformacji i samowiedzy, ale bez mocy wewnętrznej czystości, nie uda wam się rozpuścić całego, przyłączonego  przez was, negatywnego ładunku, skrystalizowanego w waszym energetycznym hologramie. Alchemia wewnętrznej transformacji wymaga waszego wkładu, wysiłku z waszej strony. Ewolucyjny nacisk jest niezwykle silny, ponieważ przyłączenie paradygmatów nowej gwiezdnej świadomości wymaga zainwestowania przez was całej waszej energii i uwagi. Wasze myśli, słowa, działania i reakcje pokazują w jaki sposób wibrujecie. Samooszukiwanie się, jako mechanizm oporu zmianom, nie stanowi rozwiązania, które przyniesie stałą, trwałą, realną wewnętrzną transformację. Skąd pochodzi cała ta energia stawiania oporu? Oczywiście z mentalnego Ego, wielkiego protagonisty uniwersalnej ewolucji. Oto odwieczna walka pomiędzy ciemnością ego, a światłem istoty poszukującej komunii i komunikacji z Wielkim Kosmicznym Projektantem.

 

Moc wewnętrznej czystości jest poziomem świadomości, na którym przychodzi zrozumienie, że czas, przestrzeń i okoliczności są  boskimi agentami przynoszącymi oczyszczenie i otwierającymi wejście do królestwa pokoju, harmonii oraz Boskiej miłości. Wewnętrzna czystość to stale praktykowany sposób życia, świadoma analiza i ocena świadomości uaktywniającej proces transformacji nieczystości mentalnego ego.  Jest to droga alchemika, który stawia czoła niedoskonałościom i mentalno-intelektualnemu bezwładowi, aby odkryć moc Istoty, będącej nadawcą i odbiorcą  boskiej łaski miłości, która transmutuje i harmonizuje każdą niedoskonałość. Wewnętrzna czystość osiągana jest, gdy każde pragnienie koncentruje się na otwarciu i połączeniu waszego życia z boskim planem; kiedy wszystkie myśli zbiegają się i łączą w uczuciu wyrażenia i integracji wartości kosmicznej ewolucji, przynoszącej mądrość i wewnętrzny pokój.  To wibrowanie w harmonii z prądem ewolucji wyrażającym boską moc stwórczą, która pobudza i daje życie waszym ciałom oraz procesowi duchowego rozwoju.

Wewnętrzna czystość jest stanem Istoty przejawiającej Boski Obraz, akceptację, zrozumienie, że wszystko co istnieje, ma swój cel do wypełnienia oraz uaktywnienie zdolności służby bez osobistych motywacji. Jest to akceptacja okoliczności, jako istotnego aspektu życia, prowadzącego do odkrycia wiecznej, niezniszczalnej, niezmiennej, boskiej formy. To wyjście poza schematy i mentalne myśli, warunkujące wizję życia i postrzeganie rzeczywistości. Wewnętrzna czystość  pozwala odczuwać istotę, która czuje, myśli i postrzega jedność, połączenie oraz świętość wszystkich istot i rzeczy. To zrozumienie, że ból, strach, cierpienie stanowią odbicie maski mentalnego Ego, które zanieczyściło wasze Bycie, by generować egocentryczne koła krążących wokół myśli, uczuć, pragnień prowadzących do rozdzielenia, urazów i konfliktów.

Wewnętrzna czystość to złoty obraz twojej istoty, która wibruje tylko w pokoju, miłości, współczuciu i zrozumieniu, że wszystko jest świętym przejawieniem Boga. Każda niedoskonałość generująca konflikt poprzez negatywną gęstość materii jest transmutowana, gdy poświęcimy ją na ołtarzu wewnętrznej transformacji. Wewnętrzna czystość daje nam moc dostrojenia się do planu boskiej służby, transmutującej defekty i negatywność przyłączoną do Istoty. Droga wewnętrznej czystości to droga zrzeczenia się identyfikacji z maską mentalnego ego, które tworzy wirtualne rzeczywistości mieszające, niszczące i raniące duchową integralność. Dzięki wewnętrznej czystości usuniecie wszystko, co blokuje wasze połączenie z kosmicznym planem ewolucji.

 

Jest to również drogą wyrzeczenia się tego, czym nie jesteśmy, a co wspieramy  w każdym momencie poprzez naszą nieświadomość i mentalno-intelektualne lenistwo, gdy nie używamy mocy duchowej wnikliwości, posiadanej przez Istotę jako aspekt jej Boskiej Esencji. Za każdym razem, gdy zaprzeczacie temu, że obecny moment jest świętym darem połączenia i komunikacji z prądem życia i ewolucji, utwardzacie skorupę mentalnego Ego. Wasza istota jest pokryta grubą warstwą energii przeszkadzającą w dostrojeniu do pełni i ekspansji kosmicznej świadomości poza ograniczeniami czasu i mentalnego Ego. Dzieje się tak, gdy generujecie ból i cierpienie w waszym życiu, które uwieczniacie i przekazujecie przyszłym pokoleniom jako ewolucyjne paradygmaty kształtujące mityczne światy ewolucji, w których żyjecie. Szczęście, za którym tak bardzo tęsknicie, nie wynika z identyfikacji z mentalnym ego, które istnieje w historycznym czasie, w którym nabywa swoją tożsamość i energię. Szczęście wynika z rozpuszczenia maski ego. Oto prawdziwa wewnętrzna czystość, która przyczyni się do waszej projekcji w sfery wyższej ewolucji, poza gwiazdami i kosmicznym zjawiskiem. To odczuwanie stałej obecności waszej Istoty, która pobudza do twórczej dynamiki ewolucji, by cieszyć się boskimi światami myśli  i twórczych spontanicznych uczuć.

 

Za każdym razem, gdy świadomie dostrzegacie niezgodne działania i wnosicie wkład we wznoszenie się na poziomy wyższej częstotliwości wibracji, aktywujecie Obecność waszej Istoty w życiu. Zamiast żyć egocentrycznymi projekcjami niosącymi konflikty i walkę, możecie wybrać zgodę, empatię i komunikację. To ważne by być świadomym, kiedy wasza wewnętrzna przestrzeń jest zanieczyszczona przez niespokojną reakcyjną dynamikę, emitującą ogromne dawki zanieczyszczonej energii, wpływającej na nieświadomych tego innych. Moc wewnętrznej czystości stanowi narzędzie, dzięki któremu Istota otrzymuje Boską Łaskę, umożliwiającą życie bezwarunkową miłością. W ten sposób doświadczamy jej we wszystkich stworzeniach, we wszystkich elementach i okolicznościach, mówiących nam o nieskończoności i wspaniałości Istoty Kosmicznej, z którą jesteśmy połączeni poprzez świadomość ewolucji.  Intencja i cel będą głównymi aktywatorami wewnętrznej czystości. Poprowadzą was do spotkania i jedności z kosmicznym pulsem. Wasze życie powinno być zorganizowane w taki sposób, że będzie stanowiło akt poświęcenia kosmicznemu Źródłu Miłości, które przenika i przepełnia wszechświat.  Będzie to akt akceptacji i zezwolenia na przyłączenie nowych paradygmatów kosmicznej ewolucji i współpracę z programem planetarnego przejścia, by nowy porządek i świadomość mogły wyłonić się wśród ludzkości.

 

Wewnętrzna czystość to rozpoznanie, że Boska energia, wspierająca wasze niższe ciała oraz uaktywniająca i transformująca waszą świadomość, pochodzi z unii z Boskim Planem Stwórcy. Indywidualna czystość pociąga za sobą przyjęcie odpowiedzialności rozpuszczania maski ego i wszystkich nieczystości, przyłączonych do Istoty i skrywających jej wspaniałość, moc oraz chwałę. Ta czystość wymaga świadomej, stałej nauki, oraz zrozumienia, że w ten sposób wnosicie największy wkład w  ludzko-planetarną ewolucję. Wymaga poddania się zmianom, by irracjonalne tendencje i konflikty niosące oddzielenie zanikły, a szacunek i braterstwo zaczęły kierować waszym życiem. Wewnętrzna czystość stanowi narzędzie, które doprowadzi was do ostatecznego uwolnienia i wejścia w stan stałej komunii z Bogiem.

 

Ta czystość to światło Istoty, dające życie i sens ewolucji; światło, które pozwala wam zaakceptować, że jesteście niezniszczalnymi boskimi świadomościami, ukrytymi za pragnieniem doświadczenia oddzielenia od prądu miłości i Boskiej służby. Tylko w ten sposób stopniowo zaczniecie doświadczać życia jako czysto duchowego zjawiska, które powinno zostać uhonorowane i uświęcone przez Istotę Światła i które przyczyni się do waszej projekcji w nieskończoność Boga.

 

Niech nasze słowa towarzyszą waszemu przebudzeniu, przyniosą wam radość, szczęście i pokój, pozwalający doświadczyć esencji Nieśmiertelnej Istoty istniejącej w waszym wnętrzu.

 

 

Koniec przekazu...

 

 ----------------------------------------------------

                                                                            

NASIONA GWIEZDNEJ ŚWIADOMOŚCI

  

Kosmiczne Braterstwo Tarakesh’u

 

Spisał Ramathis-Mam

 

 Tłumaczyła Ania Burakowska

22 września 2006

 

 Niech Światło kosmicznego Życia świeci zawsze w waszym wewnętrznym sanktuarium pozwalając, aby przebudzenie gwiezdnej świadomości przepełniło wasze niższe ciała.

  

Jesteśmy kosmicznym porządkiem Tarakeshu. Pochodzimy z gwiazdy Deneb w konstelacji Łabędzia. Nasz porządek jest jednym z najstarszych we wszechświecie i oczywiście jesteśmy częścią Wielkiego Uniwersalnego Białego Braterstwa. Białe Braterstwo istnieje we wszystkich galaktykach, kształtowanych przez różnorodne ewolucyjne porządki współpracujące ze sobą, aby proces ewolucji uniwersalnej mógł postępować. Słowo Tarakesh ma znaczenie posiadające związek z naszym poziomem ewolucyjnym i ze specyficznymi funkcjami, które rozwijamy jako nasz wkład w działania Kosmicznej Rady, projektującej i kierującej programami ewolucji wszechświata.

  

Dziś zamierzamy powiedzieć o nasionach gwiezdnej świadomości. Stanowią one genetykę ewolucji kosmicznej, która syntetyzowana jest przez Hierarchie wszechświata, by tworzyć nowy prąd życia w systemach słonecznych, wymagających dostrojenia wibracyjnego i energetycznej przemiany. Jako cywilizacja znajdujecie się w momencie ewolucyjnego przejścia, które przyniesie w następnych dekadach stopniowe otwieranie się nowej świadomości i koniec historycznego czasu w waszej ewolucji. Wielu z was martwi się o przyszłe wydarzenia, mogące nastąpić na waszej planecie, zastanawia się nad proroctwami, które były przekazane w przeszłości i jest to coś, co uaktywnia emocje mentalnego ego. Wszystko, co dzieje się w waszym życiu i w planetarnym otoczeniu jest konsekwencją poziomu świadomości stanowiącej diament, który powinniście oszlifować poprzez środki służące przebudzeniu wewnętrznej transformacji.   

 

Nasiona, których używacie dla uprawy określonych gatunków botanicznych zawierają zarodki ewolucji, których kody genetyczne odpowiadają energetyczo-wibracyjnym cyklom kosmicznych praw. Wygląd rośliny i jej ewolucja znajduje się już potencjalnie w mikrokosmicznym stanie we wnętrzu nasienia. Jednak tylko specyficzne okoliczności pozwolą, aby zaistniały. Analogicznie, wy jesteście gwiezdnymi nasionami, które kosmiczna hierarchia zasiała na Ziemi. W jakim celu? Aby otworzyć nowy prąd ewolucji dla tych istot i ewolucyjnych procesów, które wymagają specyficznych warunków do ich zainstalowania i wibrowania zgodnego z kosmicznym planem. Jesteście nasionami gwiezdnych ogrodników, które zasiali oni z największą troską i miłością na planecie, której ewolucyjna historia powraca do początków stworzenia, kiedy istniała jeszcze materia bez formy. Należycie do gwiezdnej przeszłości, która powraca do początków czasów uniwersalnych, kiedy stopniowo poczęte zostały systemy galaktyczne i zarodkowe mgławice, które wyłoniły się z Wielkiego Centralnego Słońca.  

 

Nasiona gwiezdnej świadomości stanowią zespół dzwiękowo-geometrycznych kodów pozwalających na połączenia i przemiany energii w jej różnych stanach. Źródłowym stanem jest stan Światła lub świadomości nieskończonego życia, które niesie w sobie genetykę nieśmiertelności, mądrość i doświadczenie jedności pomiędzy materią i energią. Ponieważ znajdujecie się pod działaniem ewolucyjnych ograniczeń, zapomnieliście o swojej duchowej tożsamości, powodując w ten sposób deprawację waszej świadomości transcendentalnej, która postrzega rzeczywistość bez zniekształceń. Jesteście materią i energią, które wzajemnie oddziałują na siebie poprzez prądy grawitacyjne i elekromagnetyczne wpływające na wasze niższe ciała i świadomość historyczną. Istnieje wielka różnica pomiędzy świadomością historyczną i gwiezdną świadomością. Mechanizmy działania i podejście są zasadniczo różne. Czasami zdarza się, że nasiona, jeśli nie pozostają w specyficznych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, degenerują się. To samo dzieje się ze świadomością, która stanowi wielkie narzędzie waszej Esencjonalnej Istoty, lub inaczej quanta świadomości.

  

Wszystkie światy i kwadranty wszechświata poddane są różnego rodzaju warunkom grawitacyjnym i elektromagnetycznym. Ich modyfikacja niesie ze sobą wielkie przemiany w ekosystemach, częstotliwości wibracji i poziomach energii tych światów. Wy, jako nasiona gwiezdnej świadomości zostaliście zaprojektowani genetycznie do samoprzeprogramowania się bez potrzeby zewnętrznej interwencji. Jesteście autonomiczni i macie wszystko, co niezbędne do samoregeneracji, odtwarzania siebie i transformowania poprzez kody ewolucyjne gwiezdnej świadomości.

  

Świadomość historyczna stanowi mechanizm, którego używa mentalne ego, aby utrzymywać was w rzeczywistości wirtualnej, w której czas historyczny oddziałuje na was zniekształcając waszą świadomość. Ta historyczna świadomość zaczyna działać, gdy oddzielacie siebie od kosmicznego prądu ewolucji, a przez to od waszej Esencjonalnej Istoty, czy inaczej quanta świadomości. Jest to akt woli, w którym uaktywniacie pozostawanie poza rzeczywistością i poddanie się ograniczeniom relatywnej czasoprzestrzeni rzeczywistości wirtualnej, uaktywnianej jednocześnie z tym wyborem. Czas historyczny poprzez swoje uwarunkowania i wpływy energetyczno-wibracyjne powoduje degradację waszej gwiezdnej świadomości, która nie otrzymuje energetycznego zaopatrzenia kosmicznego pulsu ewolucji. Można powiedzieć, że pozornie nastąpiła wasza ewolucja na polu naukowo-technologicznym, ale ten typ postępu zamknięty jest wewnątrz czasu historycznego, utrzymującego gwiezdną świadomość w stanie energetycznego zamrożenia.

  

Przez wiele cykli ewolucyjnych pozostawaliście oddzieleni od kosmicznego czasu ewolucji, przeszkadzając w tym, by nasiona kosmicznej świadomości mogły wykiełkować. Teraz dzięki specjalnym dyspensom ze strony Hierarchii wszechświata i ponieważ pobudzenie nowego poziomu wyższej ewolucji w waszym Systemie Słonecznym i Galaktyce stanowi ewolucyjną potrzebę w ramach kosmicznego porządku, postanowione zostało uaktywnienie nasion kosmicznej świadomości. W ten sposób możliwe stanie się ponowne połączenie z kosmicznym czasem. Promieniowanie plazmowe z centrum Galaktyki uwalnia ogromną masę fluidów elektromagnetycznych i plazmy, które tworzą adekwatne warunki do tego, by wasza gwiezdna świadomość mogła zostać uaktywniona i rozwijana. Są to quanta świadomości pulsu wpływającego na wasz biohologram energetyczny uaktywniając w ten sposób wasze ciało energetyczne, które umożliwi lepszą, świadomą komunikację z waszymi gwiezdnymi braćmi. Poprzez ten proces nastąpi pęknięcie mentalnej skorupy, w której od eonów jesteście zamknięci, a która stanowi ograniczający środek waszej ewolucji. Mimo, że macie dostęp do prawie wszystkich obszarów geograficznych planety, jesteście uwięzieni i ograniczeni poprzez wasz umysł, stanowiący restrykcyjny mechanizm, którego używają ogrodnicy galaktyki, by nadzorować i kontrolować waszą ewolucję. Ponieważ historyczny czas, w którym żyjecie i który jest bezpośrednio powiązany z historycznym planem, ewoluuje wewnątrz mitycznego labiryntu, generuje to mnóstwo cierpienia, bólu i destrukcji. Dzieje się tak, ponieważ wybraliście i optowaliście na rzecz takiej właśnie formy życia, w której egocentryzm i oddzielenie stanowią narzędzia i dominujący ton.

  

Cała otrzymywana przez was informacja ma na celu przyciągnięcie waszej uwagi, byście użyli wnikliwości gwiezdnej świadomości, która w stanie nasienia znajduje się w waszym wnętrzu. Jesteście ewolucyjnymi ogrodnikami, którzy powinni zainwestować całą swoją energię, by wasz wewnętrzny ogród rozkwitł, a nowa ewolucyjna genetyka mogła zostać zainstalowana i rozwijana. Jest to oczywiście kwestia wyboru, ponieważ jako świadome istoty macie wolność wyboru, a bez gruntownej i systematycznej pracy nasiona nie mogą wykiełkować i może skończyć się to ich zniszczeniem. Degradacja istniejąca na wszystkich poziomach waszej planety jest przejawieniem zepsucia i zanieczyszczenia waszego wewnętrznego ogrodu. Nieświadomość stanowi część historycznego czasu waszej ewolucji, a jej wynikiem są nędzne warunki, w jakich znalazł się wasz ekosystem i cała cywilizacja.

  

Powinniście zawsze pamiętać o tym, że jesteście ewolucyjnymi alchemikami i dysponujecie zasobami i warunkami, aby powodować poziomy duchowej transformacji kształtujące waszą świadomość. Wasza historyczna, inaczej wsteczna, świadomość pracuje w oparciu o parametry eksploatacji, manipulacji i zanieczyszczenia jako ekspresja waszego egocentryzmu. W nowej sekwencji ewolucyjnej, w którą wchodzicie musicie wprowadzić siebie w czas kosmiczny, w którym świadoma wiedza powinna kierować waszymi myślami, uczuciami, emocjami i działaniami, generując dostatek, harmonię i braterską współpracę. Nadszedł czas, w którym powinniście zdecydować, w jaki sposób i w jakim celu używać waszej świadomości, jeśli rzeczywiście zamierzacie przeżyć zmiany energetyczno-wibracyjne, które nastąpią. Jest to wyzwanie i wymaga skupienia uwagi, aby świadoma transformacja rozpuściła warstwy ego, które przeszkadzają wam doświadczyć w pełni waszego kosmiczno-duchowego pochodzenia. Stanowicie zniekształconą genetykę ewolucyjną, którą wszechświat i Hierarchia pragnie zregenerować i przetransmutować, by spowodować nowy prąd wyższej ewolucji. To wielka sposobność, aby uczestniczyć i współpracować z tym kosmicznym wydarzeniem ewolucyjnego przejścia w kierunku nowego świata i gwiezdnej świadomości.

  

My, jako monitorujący ewolucyjną genetykę, próbujemy poprowadzić was, jeśli tego pragniecie, aby wasz duchowy postęp i kosmiczne przebudzenie nastąpiły. To, umiłowani przyjaciele, wymaga osobistego wysiłku i wiedzy, by być zdolnym do uprawiania waszych nasion gwiezdnej świadomości, która pozwoli wam uzyskać dostęp do nowego porządku ewolucyjnego. Jesteście awangardą tego prądu przebudzenia kosmicznej świadomości i waszą odpowiedzialnością jest uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby przyłączyć nowe paradygmaty gwiezdnej ewolucji. Nie powinniście koncentrować się na ulepszaniu świata zewnętrznego i adaptowaniu się do warunków zewnętrznych jednocześnie powierzchownie zagłębiając się tylko w waszą przestrzeń wewnętrzną i poddając się mentalnemu ego.  

 

Świadomość gwiezdna jest stanem bycia istoty pobudzającym jednostkę w każdym momencie do bycia obecnym i świadomym, w jaki sposób wchodzi w interakcje ze swoim wewnętrznym światem i swoimi potrzebami ewolucji. To całkowite poświęcenie się uprawie najbardziej fascynującego i wspaniałego nasienia, którym jest wasza boska świadomość zawierająca wszystkie programy doskonałości, mądrości i nieskończonej radości. W nasieniu gwiezdnej świadomości kody te są zapisane, wy tylko musicie je uaktywnić, aby rzeczywiście odkryć i poczuć, że to uczucie pełni, wieczności i nieśmiertelności jest waszym stanem esencjonalnym i stałym. Powinniście pozbyć się całego osadu, który przenosiliście w każdej inkarnacji w ramach historycznego czasu. W przeciwnym razie pozostaniecie muzealnymi eksponatami, zgromadzonymi w pewnym miejscu relatywnej czasoprzestrzeni w mitycznym świecie, odżywianym tylko osadami negatywnych energii. To jest to, co narusza i zanieczyszcza waszą gwiezdną świadomość, generując patologiczne stany, kończące się zniszczeniem nasienia kosmicznej ewolucji.  

 

Nasiona zostały przygotowane by wykiełkować, ale wymagają waszej stałej obecności i bycia świadomym w każdym czasie waszej egzystencji jako świadków i projektantów waszej ewolucji. Nie możecie kontynuować uciekania i projektowania siebie na pola historycznego czasu, który powoduje umacnianie się mentalnego ego i destrukcyjną oraz pełną bólu dynamikę. Jesteście nasionami gwiezdnej świadomości; świetlistej, pełnej mocy i niezniszczalnej przez działanie czasoprzestrzeni historycznego czasu. Nadszedł moment, który uwolni was z kajdan mentalnego ego i otworzy drzwi do gwiezdnej świadomości, która pozwoli wam zrozumieć cel ewolucji i osiągnąć świat nieśmiertelności, świadomej, bezinteresownej miłości, jako części waszego nasienia gwiezdnej ewolucji.   

 

Oto umiłowani gwiezdni towarzysze nasze przesłanie dla was wszystkich. Pamiętajcie, że to, co robicie ze świadomego punktu widzenia w każdym momencie kosmicznego czasu przyniesie plon w postaci pokoju, harmonii i duchowego dostatku. Z wyższych planów gwiezdnej ewolucji, nauczyciele porządku Tarkeshu, projektujący i nadzorujący genetykę ewolucyjną waszej Galaktyki, mówią wam do widzenia.

 

Koniec przekazu...

 

 

ASTHAR SHERAN

 

Spisał Ramaathis- Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

 

23 maja 2007

 Z planów ewolucji kosmicznej przesyłam wam światło, siłę i Boską Świadomość, by przepełniły i transformowały waszą Istotę Esencjonalną.

Temat, który zamierzamy dzisiaj poruszyć jest niezwykle ważny dla tych wszystkich, którzy pragną przyłączyć pięciowymiarowe kody wibracyjne nowej wodnikowej świadomości. Jeśli wybraliście drogę duchowego wzrostu, pociąga to za sobą totalną transformację i fakt przyjęcia waszej duchowej świadomości. Do Boskiego Planu przybliża was świadomość bycia istotami nieśmiertelnego światła unoszącymi się w spirali kosmicznej ewolucji. Wszyscy posiadacie jednak różnego rodzaju zakotwiczenia powodowane przez mentalne ego skłaniające was do odłączania się od zasad ewolucji. Zakotwiczenia te przyczyniły się do powstania różnorodnych schematów, które was warunkują psychicznie, emocjonalnie i genetycznie powodując niezgodne dynamiki, wpływające na wasz hologram energetyczny.

Wzrastaliście w reakcyjnej kulturze, której celem jest przeżycie w najtrudniejszych warunkach wywołujące w ludzkich istotach strach i frustrację. Postawa wobec życia, poprzez wasze myśli, pragnienia, wypowiedzi i działania, ukazuje wasz poziom świadomości. Kiedy mówimy o alchemii wewnętrznej transformacji odnosimy się do procesu, w którym zmienia się percepcję, wartości i koncepcje. Transformacja oznacza całkowite zburzenie infrastruktury psychiczno-emocjonalno-genetycznej, prowadzące do przyjęcia nowych kodów duchowej aktywacji, bez czego każda zmiana będzie tylko powierzchowną zmianą mentalnego ego.

Jesteście istotami kosmicznymi posiadającymi pełną mocy duchową genetykę. Nie zachowujecie się jednak jak istoty kosmiczne, dlatego wynikające z tego okoliczności prowadzą was do ulepszania waszej integralności. Fakt znajomości duchowej tożsamości nie jest wystarczający. Musicie to odzwierciedlić w waszym zachowaniu. Trudno wam zaakceptować te obserwacje, ponieważ jesteście warunkowani przez egocentryzm, waszego najgorszego wroga, który przeszkadza wam w otwarciu się na światło wewnętrznej transformacji. Intelektualny dogmatyzm i mentalne uprzedzenia, są przyczyną wszelkiej niezgody pomiędzy wami, Poszukiwaczami Ewolucyjnymi. Jaka jest przyczyna całej tej niezgody? Egocentryzm, który jako katalizator i środek pobudzający waszą ewolucję, nakłada się na wasz duchowy rozwój.

Jesteście synami Wszechświata kształconymi w ziemskiej szkole, by zrozumieć, że istnieje tylko jedna zasada „Braterskiej Bezwarunkowej Służby”. Wyższe cywilizacje pracują w synergii i harmonii jako elementy programu kosmicznej ewolucji. Cywilizacje te znajdując się na szczycie, poprzez poziom duchowej świadomości oraz swoje dostrojenie do praw kosmicznych i programu rozwoju ewolucyjnego równoważą mutacje Wszechświata. Obecne czasy są czasami duchowej współpracy, w której zbiegają się uniwersalne zasady miłości, solidarności i braterskiej współpracy dla dobra wszystkich oraz kosmicznej ewolucji. Jesteście kolektywem mniejszości, który nie ma jeszcze żadnego wpływu na resztę ludzkości i jeśli nie zaczniecie poszukiwać zbieżności pomiędzy wami, program skoku ewolucyjnego będzie się opóźniał. Niezwykle ważne jest, by zrozumieć znaczenie momentu historyczno-ewolucyjnego, w którym żyjecie i odstąpić od reakcyjnych postaw niewłaściwych istotom dostrojonym do praw kosmicznej ewolucji.

Nie będziecie inspirować innych, dopóki wasza postawa nie będzie korespondowała z nowymi paradygmatami wodnikowej ewolucji, które musicie znać i stosować w swoim życiu. Zachowanie to stan bycia a nie układ okoliczności. Ma to być stały stan postrzegania, odczuwania i emanacji. Musicie dołożyć wszelkich starań, by to duchowe zachowanie przeniknęło do wszystkich dziedzin waszego życia, tak byście mogli doświadczyć, co oznacza alchemia wewnętrznej transformacji. Jesteście jeszcze zakotwiczeni w odziedziczonych po przodkach egocentrycznych parametrach przeżycia. Proces duchowego oczyszczenia jest konieczny, byście oczyścili wasze ego, które jak rakotwórczy wirus niszczy duchową wrażliwość.

Wasze słowa nie będą miały siły oddziaływania na innych ani wasze otoczenie, dopóki nie będą wibrowały w czystości serca, poza obszarem jurysdykcji mentalnego ego. Ambicje mocy, kontroli i manipulacji energiami stanowią wielką przeszkodę waszego postępu duchowego. Mimo, że przestrzegacie pewnej dyscypliny, stosujecie rytuały i różnego rodzaju terapie, waszym celem nie jest dostrojenie się do programu ewolucji kosmicznej. Egocentryzm jest przykryty maską „Wirtualnej Duchowości”, którą przejawiacie w pewnych momentach. Musicie zrozumieć, że dostatek, harmonia i wewnętrzny pokój zależą od waszego oddania Boskiemu Planowi w sposób bezwarunkowy. Egocentryczne potrzeby, które pragniecie skonkretyzować poprzez wasze duchowe praktyki zaćmiewają wasze połączenie z Istotą Esencjonalną oraz Boskim Źródłem. Brakuje wam prawdziwego przekonania i oddania, by móc zaakceptować Boski Zamiar i udowodnić waszą integralność oraz duchową szczerość. Kiedy okoliczności są nieprzychylne, zdradzacie i odchodzicie, ponieważ brak wam wnikliwości, by odczytać skrywające się za okolicznościami przesłanie. Nie możecie usłyszeć głosu Wszechświata, ponieważ wasze umysły są zablokowane przez cienie ego.

Wasze zachowanie zdradza was, ponieważ nie koresponduje z waszymi przekonaniami ani uniwersalnymi zasadami ewolucji. Nie czynicie więc postępów i napotykacie tyle przeszkód pojawiających się, by poddać was próbie i pomóc wam się otworzyć. Dlaczego wielcy mistrzowie rozgłaszali swoje przesłania i odzyskali połączenie z Boskim Źródłem? Ponieważ byli w pełni świadomi swego połączenia z Boskim Planem i respektowali wolę Stwórcy, aż do poświęcenia swego ego w ogniu Boskiej Woli, co stanowiło akt najwyższego poddania się i oświecenia. Jesteście uwarunkowani przez wasze osobiste interesy i dlatego te są atakowane, gdy je objawiacie. Wszystko to jest symptomem waszego słabego rozwoju duchowego i nieświadomości. Czy rozumiecie, że jesteście ofiarami swojego ego, które przeszkadza wam wznieść wasze duchy na najwyższe poziomy światła?

Wróg znajduje się w waszym wnętrzu, ukrywając się na różne sposoby, wyprowadzając z równowagi wasze emocje, waszą psychikę i genetykę. Egocentryzm prowadzi was do niewłaściwego zachowywania się, mówienia w sposób nieracjonalny i negatywnego myślenia. Tylko poprzez intensywny i stały program świadomego oczyszczania będziecie mogli stopniowo ograniczyć wpływ mentalnego ego. W tym celu musicie uaktywnić duchowe zachowanie oparte na wartościach, zwyczajach, postawach i koncepcjach ewolucji kosmicznej, które musicie stosować w waszym codziennym życiu. Duchowość nie jest wtórnym aspektem waszego życia, ale Waszą Właściwą Esencją, którą odżywialiście przez liczne życia. Jesteście esencjami nieśmiertelnego światła znajdującymi się w trakcie eksplorowania różnorodnych możliwości rzeczywistości wirtualnej. Jednak pozostajecie uwięzieni w śmiertelnym labiryncie, który z czasem niszczy waszą wnikliwość i duchową wrażliwość.

Duchowe zachowanie stanowi syntezę wewnętrznej metamorfozy wykluczając wszystkie śmieci ego, które jak pasożyty przykleiły się do waszego ciała światła. Nadszedł moment stawienia czoła wyzwaniu, które Wszechświat wam proponuje, byście mogli przeniknąć w nowy cykl kosmicznej ewolucji. W przeciwnym wypadku zostaniecie wykluczeni i zdeklasowani. To nie są czasy egocentryzmu, ale Decentralizmu, który zburzy bariery separacji i niezgody. By dokonać waszej transformacji w „jednostki Kosmicznej Bezinteresownej Służby” musicie przestać wierzyć waszemu ego, które mówi, że podlegacie jego programowaniu. Tylko w ten sposób, będziecie mogli cieszyć się pięknem, harmonią i wewnętrznym pokojem, które są cechami Istoty Esencjonalnej w stanie uwolnienia od mentalnego ego. Od was zależy wasza przyszłość oraz wzniesienie duchowe i planetarne, które musicie pobudzać poprzez uaktywnianie duchowego zachowania. Powinniście z siłą przeciwstawiać się niestosownym i destrukcyjnym potrzebom mentalnego ego, które wami manipuluje poprzez wasze ambicje mocy, przyjemności i kontroli energii.

Jesteście wojownikami światła, których Wszechświat właśnie przywołuje do Wielkiego Kosmicznego Stołu Ewolucji, by poprzez wasze wzniesienie duchowe mógł nastąpić nowy cykl duchowego przebudzenia. Jesteście dziećmi nieśmiertelności, które zaadoptowały paradygmaty rzeczywistości wirtualnej utrzymujące was w fikcyjnym świecie cierpienia i destrukcji. Przywołuję was i nalegam, byście odzyskali utraconą duchową godność, ponieważ wasi gwiezdni bracia pragną was wznieść na podium dla ewolucyjnie wzniesionych.

Oto przesłanie otwarcia na nowy, właśnie rozpoczęty, cykl wibracyjny. Z wyższych wymiarów światła pragnie przekazać je wam Asthar Sheran. Jesteście aktywnymi komponentami Wszechświata i musicie zająć właściwe wam miejsce jako „Wojownicy Nieśmiertelnego Światła” podróżujący w spiralach kosmicznej ewolucji.

 Koniec przekazu...

 

JĘZYK DUCHOWEJ WRAŻLIWOŚCI

Phalena - Bogini Odkupienia

 

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

 

15 czerwca 2007

 

Z Boskich Planów kosmicznej ewolucji błogosławię wam, by duchowa wrażliwość coraz bardziej przejawiała się w waszym wnętrzu.

Wystąpię dziś jako rzeczniczka kosmicznej rady, by poruszyć temat dotyczący waszego wzrostu i duchowego oczyszczania. W całym Wszechświecie istnieją różne gatunki ewolucyjne z charakterystycznymi dla nich językami komunikacji. Stosownie do posiadanego przez daną cywilizację poziomu ewolucyjnego jej język jest coraz bardziej oczyszczony i ma moc przekazywania mądrości, braterstwa oraz miłości.

W waszym świecie funkcjonuje wiele języków ze swymi cechami charakterystycznymi i koncepcjami odróżniającymi jedne języki od innych. Mowa jest ważnym aspektem waszego życia, ponieważ wszystkie dokonywane przez was transakcje, opierają się na przesłaniu przekazywanemu poprzez mowę. Język, w zależności od celu i poziomu ewolucyjnego osoby, będzie miał odmienne oddziaływanie na innych. Stanowi on konkretną manifestację przepływającej przez daną osobę kosmicznej energii przybierającej różne częstotliwości. W zależności od tego, w jaki się go używa sposób, będzie powodował specyficzne skutki. To, czym jesteście, co myślicie i co czujecie, przekazujecie poprzez wasze słowa. Język jako manifestacja dźwięku, zawiera kody mające oddziaływanie konstruktywne bądź destrukcyjne. W zależności od waszego stanu mentalno-emocjonalnego, to, co przekazujecie wygeneruje harmonię, pokój, zgodę, braterstwo lub agresję, napięcie etc.

Wszystko, co was otacza wpływa na was, ponieważ wszystko jest energią wibrującą na różnych poziomach. Możecie zaobserwować, że osoby o wyższym poziomie kultury i wykształcenia używają bardziej oczyszczonego języka niż ci, znajdujący się na poziomie niższym. Jednak tym, co rzeczywiście czyni różnicę nie jest konwencjonalna kultura i wykształcenie, lecz poziom świadomości i duchowej integralności. Konkretyzujecie wasze myśli i działania poprzez swoje wypowiedzi, które wchodzą w relacje z wypowiedziami innych osób, by mogła następować komunikacja oraz wymiana idei. Komunikacja stanowi centralny punkt życia, waszej ewolucji i stosownie do poziomu świadomości i duchowej wrażliwości przekazujecie poprzez język wasze stany emocjonalne.

Język duchowej wrażliwości można rozwijać poprzez oczyszczanie swojej przestrzeni wewnętrznej. Im pełniejsze jest wasze połączenie z Boskim Planem, tym większa będzie wasza wrażliwość, zrozumienie i umiejętność współpracy. Plan mentalny, w którym żyjecie zazwyczaj, jest pełen konfliktów, ponieważ funkcjonuje w oparciu o parametry podżegające do separacji, niezgody i agresji. Mentalne ego nie zna wrażliwości opierającej się na wyższej wiedzy, która może rozpoznawać i oczyszczać stany wsteczne i dysfunkcyjne. Język duchowej wrażliwości przejawia się stosownie do duchowej kultury. Wymaga to świadomego i stałego wysiłku z waszej strony, by oczyszczać ego i jego wszystkie cienie.

Życie i ewolucja stanowią zjawisko oparte na wrażliwości Mocy Twórczej Boga, która stanowi część naszej Istoty Esencjonalnej i w różnych okolicznościach jest zaćmiewana. Jeśli jednak jest częścią waszej Boskiej Esencji, potrzebuje tylko właściwego procesu uaktywnienia, byście następnie mogli cieszyć się nią i kierować waszym życiem.

Za każdym razem, kiedy działacie w oparciu o prowadzące do dysfunkcji parametry ego, generujecie skupiska chaotycznej energii, które obniżają waszą wibrację i zmniejszają duchową wrażliwość. Język duchowej wrażliwości jest zdolnością współistniejącą waszej Boskiej Esencji, której nie powinniście nigdy znieważać poprzez nieświadome postawy.

Na planie ewolucyjnym, na którym żyjecie, wszyscy i wszystko na was wpływa. Jedynym sposobem transmutacji tych stałych oddziaływań energetycznych jest używanie kodu języka duchowej wrażliwości wszystko harmonizującej i transformującej. Jest to moc pozostająca do waszej dyspozycji, która pomoże wam rozwijać komunikację oraz braterskie i pełne życzliwości relacje. Nie jesteście ofiarami nieświadomych zachowań i agresywnych postaw innych, ale waszego dysfunkcjonalnego egocentryzmu, który pozostaje w stałej gotowości do wchodzenia w konflikt z innymi. Język duchowej wrażliwości jest stanem ewolucji, który przejawia się stopniowo stosownie do waszego stałego pragnienia transformacji i osobistej kultury.

Wszystkie konflikty pomiędzy ludzkimi istotami są powodowane przez niewłaściwe używanie języka ukazując jednocześnie waszą niewrażliwość i duchową nieświadomość. Prąd kosmicznej ewolucji stale ofiaruje wam sposobność rozpuszczenia śmietniska ego i uaktywnienia połączenia z waszą Istotą Esencjonalną. Oczywiście proces taki wymaga metod i systematycznego wysiłku, prowadzącego w końcu do uaktywnienia paradygmatów wyższej ewolucji, w której wibrują mistrzowie i istoty światła Wszechświata. Łagodność, elegancja, serdeczność stanowią wrodzone ekspresje waszej Istoty Esencjonalnej, która jest w trakcie budzenia się z nieświadomości i surowości ego. Pierwotny język waszej Istoty Esencjonalnej jest językiem miłości, piękna i wrażliwości jako emanacji Miłości Nieskończonego Stwórcy. Wszystkie napięcia, które znajdują się w waszym wnętrzu i które wyrażacie w waszych codziennych działaniach są projekcjami ego, stale działającego na rzecz waszego odłączenia się od Istoty Esencjonalnej.

Język duchowej wrażliwości pokrywa hipokryzja i agresja, kiedy waszym celem jest i manipulacja Boską Energią i jej eksploatacja. Nie możecie nią manipulować ani jej eksploatować bez wystawiania się na skutki, jakie takie postawy pociągają za sobą. Stanowi to środek harmonizujący Wszechświata. Nie jesteście na Ziemi, by umacniać swoje ego, lecz by dokonać jego transmutacji jako elementu waszego programu nauki. Za każdym razem, gdy pozwalacie sobie na wzburzenie kierowani nieświadomymi i szkodliwymi impulsami ego oraz strefy mentalnej, pozostajecie uwięzieni w negatywnych energiach, które są wówczas uwalniane. To stanowi przyczynę waszego cierpienia i bólu stanowiąc jednocześnie element terapii transmutacji egocentryzmu. Kiedy wyrażacie się poprzez ego, tworzycie energetyczne oddzielenie i konflikt z waszym otoczeniem oraz innymi. Gdy komunikujecie się poprzez stan waszej Obecności, przekazujecie tylko zgodę, harmonię i miłość.

Jesteście Ewolucyjnymi Alchemikami a to pociąga za sobą odpowiedzialność i świadomość tego, co robicie; waszych słów, myśli i uczuć. Oznacza to czujność i stałą świadomość w waszym życiu tak, by nie pozwalać sobie na zachowania i postawy niestosowne. Ewolucyjny Alchemik zawsze pozostaje świadom, że jego życie i energia muszą być skupione na wewnętrznej transformacji, do której używa narzędzi w postaci czasu i okoliczności. Okoliczności i czas są waszymi najlepszymi współpracownikami, ponieważ pomagają wam rozwijać paradygmaty wyższej ewolucji. Wszechświat i Boskie Źródło są gotowe przyznać wam odkupienie i promować was na wyższy poziom ewolucji, ale musicie żyć dostrojeni do duchowej wrażliwości. W waszym wnętrzu wyłania się nowa genetyka ewolucyjna, którą Wyższe Sfery instalują na planecie. To ona uaktywnia właśnie waszą wrażliwość i wdzięczność.

Metodyka rozwijania języka duchowej wrażliwości jest bardzo prosta. Wymaga tylko współpracy i otwarcia z waszej strony. To kwestia osobistego wyboru, którego musicie dokonać, ponieważ zadecyduje on o waszej przyszłości. Nie możecie pretendować do wzniesienia się na wyższy poziom ewolucji bez spełnienia podstawowych warunków. Jedyne, co was oddziela od waszego połączenia z Wszechświatem i wyższymi planami ewolucji to wasze surowe i niezgodne ego. Duchowa wrażliwość jest stanem bycia waszej Istoty Esencjonalnej pozbawionej osobistych ambicji i pragnień kontroli oraz chęci bycia gwiazdą na scenie. Natomiast wasz język wibruje zazwyczaj na poziomach egocentrycznej zyskowności, która niszczy wasze dusze energiami negatywnymi.

Ponieważ nie znacie paradygmatów wyższej ewolucji i nie jesteście połączeni z prądem życia, żyjecie w stałej frustracji, rozdrażnieniu i strachu. Te stanowią skutki działania waszego ego żywiącego się waszą niewrażliwością i nieświadomością. Język ego jest uszczypliwy, złośliwy i agresywny, stanowiąc mechanizm izolacji od Boskiego Prądu, którym pulsuje ewolucja i życie we Wszechświecie. Jesteście światłem zaćmionym czasowo przez uwarunkowania psychiczne i egocentryczne, błądzącym w labiryncie nieświadomości i duchowej niewrażliwości.

Nadszedł moment by rozważyć, co chcecie zrobić z waszym życiem i jakich doświadczeń potrzebujecie, by uaktywnić duchową wrażliwość. Wszystko we Wszechświecie zostało poczęte, by używać języka duchowej wrażliwości i komunikować się z Boskim Źródłem, co stanowi punkt kulminacyjny ewolucji. Wasza Istota Esencjonalna pragnie uaktywnić kody języka wrażliwości, byście mogli postrzegać i wibrować w wibracji współczucia, współpracy i braterstwa. Języki świata mitycznego, w którym żyjecie, niszczą wnikliwość i duchową percepcję życia oraz ewolucji. Są to języki oparte na manipulacji i eksploatacji otoczenia oraz innych form życia. Ten rodzaj komunikacji jest stanem świadomości wstecznej prowadzącej jednostkę stopniowo do duchowego upadku.

Dysponujecie teraz narzędziami pomagającymi używać języka duchowej wrażliwości, by móc rozpuszczać stopniowo cienie nieświadomości w oparciu, o które działa ego. Jesteście duchowymi alchemikami mającymi moc transmutacji nieświadomości w pełnię i duchową wrażliwość, by w końcu dostroić się do Mocy Twórczej Boga. Wasza Istota Esencjonalna zna tylko język duchowej wrażliwości, który przywołuje połączenie i komunię z pięknem i miłością, które Bóg zdeponował w waszym wnętrzu, byście kochali i byli kochani. Dzięki temu będziecie mogli cieszyć się poziomem wyższej ewolucji, który trzecie tysiąclecie wprowadzi na waszej planecie i w waszym sercu. Moje słowa wibrują z duchową wrażliwością, byście mogli przebudzić się i dostroić do Wszechświata oraz Boskości.

 

Koniec przekazu...


 

PEŁNE MIŁOŚCI PRAGNIENIE TRANSFORMACJI

MELCHIZEDEK

 

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

 

1 maja 2007

 

Błogosławieństwo, wnikliwość i wewnętrzna siła dla was wszystkich, duchowych alchemików zaangażowanych w indywidualny i planetarny skok ewolucyjny.

Istnieje bardzo wiele zagadnień związanych z rozwojem i duchową transformacją jednostki jak również całego porządku kosmicznego. Jednak hierarchie duchowe wybierają tematy najbardziej adekwatne dla obecnej sekwencji i okoliczności, w jakich znajduje się kolektyw światła waszej planety. Przedstawię dziś zagadnienie o niezwykłym znaczeniu stanowiące podstawę kosmicznej ewolucji. Moją intencją jest przekazanie wam takiego przesłania, które dzięki waszej integralności oraz duchowej szczerości pomoże spojrzeć na transformację z konstruktywnej i harmonijnej perspektywy. By wam się to udało, musicie być niezwykle czujni w odniesieniu do mentalnego Ego, które stanowi katalizator procesów ewolucyjnych. Wówczas wasza duchowa metamorfoza przebiegnie we właściwy sposób, bez traumatycznych sytuacji, odrzucenia czy oporu jakiegokolwiek rodzaju.

Zasadniczą intencją Wyższych Sfer Światła jest dostarczanie właściwych reguł, umożliwiających przejście waszych procesów z sukcesem, w harmonii i duchowym zrozumieniu. Czasami przesłania, które wam przekazujemy, mogą wydawać się nieco agresywne, ale jest to tylko przymusowa reakcja mentalnego ego stawiającego opór waszemu postępowi. Z tego powodu, drodzy wojownicy kosmicznego światła, by móc skorzystać z Boskich przesłań, które otrzymujecie z planów światła, istotne jest używanie stosownej wnikliwości. Dzięki niej odczytacie esencję przekazu i będziecie świadomi, że chcemy wam pomóc. Oczywiście, nasze przesłania obieranie będą przez was różnie, w zależności od poziomu ewolucyjnego osoby odczytującej przekaz. Pewne przesłania będą z wami bardziej współbrzmieć i będzie to zależało od procesu, którego każdy z was doświadcza, co oczywiście nie przekreśla wartości treści innych przesłań.

Poprzez kanał AtlantisAngelis, próbujemy przesyłać wiadomości o wysokim poziomie duchowym, służące przede wszystkich operatorom światła. Przesłania, które przekazujemy są stosowne do czasów i mogą zostać zastosowane w sekwencji ewolucyjnej, w której znajduje się planeta Ziemia w początkach Ery Wodnika. Przedstawiane w nich duchowe paradygmaty ewolucji są wartościowe dla tych wszystkich, którzy życzą sobie zintegrować wartości Nowego Człowieka wymagane, by móc wibrować w nowej częstotliwości wibracyjnej. Jako rzecznik Wyższych Sfer, chciałbym was oświecić i przekazać, że wszyscy bez wyjątku są objęci programem duchowego wzniesienia. Ale jako aspiranci w stanie równoważenia ewolucyjnego, musicie spełniać podstawowe wymagania, by mogło to nastąpić. Jest to logiczne i ma rację bytu; niezbędne zanim zaczniecie w pełni współbrzmieć z nowymi koncepcjami, wartościami, postawami i zwyczajami właśnie rozpoczynającego się cyklu Wodnika.

Kiedy mówimy o transformacji, najczęściej sam termin już wywołuje w was napięcie i panikę, co stanowi przymusową i pełną niezgody reakcję właściwą waszemu mentalnemu ego. Ale dla wszystkich z was, którzy poznali i zbadali głębię planu mentalnego jest to coś, co powinniście zaakceptować jako codzienność aż do osiągnięcia punktu, w którym nie będą występowały w was tego rodzaju nieharmonijne mobilizacje emocjonalne. Wówczas pojawi się wystarczające zrozumienie duchowe i intensywne pragnienie, by wykorzystać wielką okazję do rozpuszczenia ograniczeń mentalnego ego izolującego was od procesu kosmicznej ewolucji. Negatywne reakcje na propozycje wewnętrznej transformacji stanowią typowe uprzedzenia ego, które jako cień waszej Ekspresji Świetlistej - Istoty Wyższej - dąży do trzymania was w izolacji od Wielkiego Prądu Miłości ograniczając do żałosnego więzienia oddzielenia, nieświadomości i zamieszania.

Zatytułowałem ten przekaz „Pełne Miłości Pragnienie Transformacji”, ponieważ taka jest wewnętrzna natura waszej Ekspresji Świetlistej: Kochać oraz być pełnym życzliwości i współczucia w stosunku do siebie samych i procesów ewolucyjnych waszych współbraci. Oczywiście istnieje bardzo zakotwiczony w waszym ciele mentalnym, związany z transformacją schemat cierpienia, przyłączony w przeszłości w określonych warunkach kulturowych, społecznych i religijnych różnych inkarnacji. Ale teraz czasy się zmieniły i macie wielką sposobność zanurzenia się w nurcie wewnętrznej transformacji, ponieważ stanowi ona pierwotną przyczynę, dla której stworzona została manifestacja kosmiczna i nieskończoność jej wszechświatów. Jesteście elementem odnowy i duchowego wzniesienia, który Nieskończony Stwórca począł dla was wszystkich, bez wykluczeń żadnego typu. W miarę jak wasz System Słoneczny przechodzi przez pas antymagnetyczny Galaktyki, zbliżacie się coraz bardziej do ważnego punktu zagięcia ewolucyjnego, powodu, dla którego przygotowujemy was poprzez nasze przesłania i przekazywane reguły działania.

Korzystając z duchowej percepcji, którą ofiaruje wam wasza Ekspresja Świetlista, kiedy wibrujecie w pełni obecności w momencie uniwersalnego teraz, będziecie mogli odkryć to, że prąd życia przepełniony jest niepowstrzymaną i nieuniknioną siłą mutacji. Wasze ciała mutują w każdej chwili na poziomach komórkowych i atomowych, ale nie możecie tego spostrzec w stadiach pośrednich transformacji, dopóki ta się nie zamanifestuje. Klimat waszej planety jak również ukształtowanie powierzchni nie są takie jak pięć tysięcy lat temu, nie mówiąc o czasach jeszcze wcześniejszych. Również wasza percepcja życia z czasem się zmienia. Wartości i koncepcje, które akceptowaliście kiedyś nie są tymi samymi, które uznajecie dzisiaj. Wasze tendencje kulturowe, edukacyjne, społeczne, zawodowe także ulegają zmianie, ponieważ stanowią część procesu wewnętrznej transformacji. Ważne jest, by zawsze honorować przeszłe procesy transformacji, ponieważ pomogły wam dojść do obecnego momentu i być teraz takimi, jakimi jesteście. Nawet, jeśli były bolesne i agresywne z waszego punktu widzenia, wniosły swój wkład w rozwijanie wizji, wrażliwości i nowego duchowego zrozumienia. Również na poziomie fizjologicznym, wszystkie patologiczne procesy, których doświadczacie, mają cel ewolucyjny i transformujący prowadząc do regeneracji określonych części waszego ciała i aktywacji witalnej energii, koniecznej dla cieszenia się równowagą i współbrzmieniem z prądem życia i ewolucji.

Musicie zrozumieć, że w tym momencie waszej sekwencji wszystkie, mające miejsce doświadczenia, stanowią odpowiedź na wasze pragnienia i potrzeby ewolucyjne. Z tego powodu ważne jest, byście byli świadomi, że wasze pragnienia uaktywniając całą sekwencję myśli, emocji i reakcji zamanifestują się w czasie w obszarze jurysdykcji biegunowości, byście mogli zebrać dane ewolucyjne konieczne dla waszego duchowego wzrostu. Z tego powodu prosi się was o wyższy poziom świadomości i obecności w obecnym momencie tak, by wasze doświadczenia ewolucyjne były najbardziej jak jest to tylko możliwe harmonijne, regenerujące i transformujące. W tym celu, drodzy wojownicy kosmicznego światła, konieczne jest wybieranie z płaszczyzny wyższego poziomu świadomości celów i środków dla ich osiągnięcia. Wszystko zaś musi zbiegać się w bezinteresownej i bezosobowej służbie stanowiącej najbardziej wzniesioną ekspresję Boskiej Miłości. Musicie sobie przypomnieć, że miłość nie jest uczuciem, lecz bardziej świadomym działaniem dla Jedności i współpracy z kosmicznym planem ewolucji, gdzie nie ma miejsca na osobiste interesy. Polega to na rozwijaniu naturalnej i esencjonalnej tendencji waszej Ekspresji Świetlistej - pomagania innym, w oparciu o braterskie i solidarne uczucia, w odzyskiwaniu ich Boskiej tożsamości.

By móc przejść transformację z perspektywy pełnego miłości pragnienia, musicie oczyścić waszą świadomość zanieczyszczoną teraz przez wszelkiego rodzaju pragnienia osobistej chwały, manipulacji oraz kontroli energii i życia innych istot ludzkich, jako mechanizmu wynagradzania psychiczno-fizycznego. Egocentryzm stanowi wielką przeszkodę. Musicie dokonać jego transmutacji w akcie bezosobowej służby poszukującej dobra innych. To, co wam tutaj przedstawiam nie jest utopijne, lecz stanowi podstawę waszego oświecenia i esencjonalnej transformacji. W przeciwnym przypadku pozostaniecie uwięzieni w światach rzeczywistości wirtualnej. To właśnie egocentryzm powoduje niezgodę, konflikty i różne rodzaje przemocy królującej w prymitywnych światach, w których dominuje nieświadomość.

Rok 2007 zakłada zaistnienie wstrząsu energetycznego i większego przyspieszenia wibracyjnego na waszej planecie. Pociągnie to za sobą dostrojenia w jej polach magnetycznych i grawitacyjnych wpływając szczególnie na wasze niższe ciała. Jeśli nie dostroicie się do poziomów wibracyjnych, które zostaną uaktywnione w tym roku, wystawiacie się na kryzysy psychiczno-emocjonalne mogące wywołać poważne patologie w waszych ciałach fizycznych. Dlatego zapraszamy was i nakłaniamy do zakończenia procesów czekających na rozwiązanie, tych, które opóźnialiście aż do obecnego momentu. Musicie wykazać się większą świadomością, by móc jasno i obiektywnie odróżniać wsteczne i reakcyjne tendencje waszego ego od postępowych, popychających do transformacji, pochodzących od Ekspresji Świetlistej. Gdyby we Wszechświecie nie zachodziły procesy mutacji, nigdy nie moglibyśmy doświadczyć nieśmiertelnej i wiecznej natury Istoty. Poprzez mutację instruuje się was, w jaki sposób zmodyfikować percepcję i zintegrować duchową wiedzę pozwalającą na rozwój i zrozumienie, że jesteście poza przemianami materii w jej najbardziej gęstych i subtelnych strukturach. Pamiętajcie, że wasz fizyczny wizerunek, zdeformowany przez relatywność czasoprzestrzeni i okoliczności, które ją kształtują, stanowi tylko zagęszczoną ekspresję mentalnego ego. Pełne miłości pragnienie transformacji stanowi więc wodnikowy paradygmat, który musicie przyłączyć, by móc przejść ten kosmiczny moment i jego różnorakie sekwencje w harmonii, mądrości i wewnętrznym pokoju, tym, czego wasza Istota dla was pragnie. Wymaga to całkowitej akceptacji procesu, w który jesteście zaangażowani oraz rozwijania pełnej obecności i świadomości, że jest to najbardziej stosowne dla waszego duchowego wzrostu. Kiedy osiąga się plany wyższej świadomości, czy inaczej oświecenia, postrzega się procesy z perspektywy planu doskonałości, harmonii i absolutnego piękna, jako elementy zamiaru i manifestacji Mocy Twórczej Boga. W stanie nieświadomości wasze pragnienia pochodzą z planu egoicznego i z tego powodu są zgubne, uwalniające bolesne dynamiki nawet, jeśli na początku może się wydawać, że jest zupełnie inaczej. Dynamika transformacji sama w sobie niesie Boski Oddech Miłości Uniwersalnej, który jako Boska Wibracja regeneruje i uaktywnia waszą Boskość z jej stanami pełni, harmonii, mądrości i wewnętrznego pokoju jako naturalnymi konsekwencjami. To najbardziej drogocenne diamenty, posiadane przez wielkich mistrzów i istoty o wysokim poziomie ewolucji kosmicznej, które pragną podzielić się nimi z wami, ponieważ stanowi to jedyne i unikatowe źródło prawdziwego szczęścia projektującego się w spiralach wieczności.

Z tego powodu, ukochani wojownicy kosmicznego światła, zapraszam was, byście w tym roku w pełni otworzyli się na transformację niosącą w sobie nasienie Boskiej Miłości, która oświeci wasze życie, świadomość i ewolucję. Cierpienie stanowi wyraz powstrzymywania Boskiego światła transformacji, zanurzając was w destrukcyjnych i bolesnych dynamikach. Używając waszej duchowej wnikliwości otwórzcie się na Wielką Kosmiczną Wibrację Transformacji: jest to kod - paradygmat ewolucji - który Nieskończony Stwórca właśnie rozsiewa w całym Wszechświecie i wszystkich istotach pragnących stać się częścią Nowej Ziemi i Nowej Ludzkości. Oto szczery i pełen miłości apel, który Duchowa Hierarchia kieruje do was, by mogło zaistnieć odrodzenie i wzniesienie istot światła błądzących w mrocznych i niezgodnych światach równoważenia ewolucyjnego, gdzie dualność stanowi mechanizm transformacji i oczyszczenia. Nie szczędząc sił, wzmacniając swoją wolę i wewnętrzną siłę użyjcie niezbędnych środków, by transformacja swoim światłem przeniknęła wasze życie. W ten sposób poczujecie rozkosz świadomości tego, że wszystko, jako emanacja Miłości i Mocy Twórczej Boga jest doskonałe i Boskie.

Wszyscy, bez wyjątku, jesteście kochani. Jako wojownicy światła macie moc dokonania swojej transformacji stanowiącej narzędzie esencjonalne waszego ducha. Musicie teraz tego narzędzia użyć, by odzyskać Boski status nieśmiertelnych Esencji Światła.

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Powrót do głównej strony