WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZEZWOLENIA ZABRONIONE.

 

Szczęście jest w Nas

 

cena książki 33zł

zamówienia można składać mailowo lub telefonicznie:

tel. kom. 791-328-528

 

Fragmenty książki „Szczęście jest w Nas”

Jarosław Ziółkowski

OD AUTORA

...Wyznaję pogląd, czemu daję wyraz w tej książce, iż cała struktura rzeczywistości, a więc nasze myśli, emocje, zdarzenia, obiekty, ciała, dosłownie wszystko, z jednej strony przejawia ogólną naturę falową, zaś z drugiej strony wykazuje naturę fali elektromagnetycznej. Cała ta przestrzeń kosmiczna, w której żyjemy, jest pełna zakrzywień czasoprzestrzeni, tuneli czasoprzestrzennych, które w codzienności każdy może wykorzystać do wielkich czynów. Wszelkie przeciwności losu, załamania, kryzysy w życiu ludzkim odbywają się zgodnie z prawem oktaw, fizyką kwantową i są źródłem olbrzymich możliwości twórczych. Wszystko, co zdarza się w życiu, to jak odczuwamy, odbieramy zdarzenia, jest wynikiem subiektywizmu, twórczej siły umysłu. Postaram się Was zainspirować do optymistycznego podejścia do życia, ukazując, iż wszystko zależy od NAS. Iż tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, a to, że takowe istnieją, sprawiają nasze przekonania, czy to religijne, społeczne, czy naukowe. Aby to udowodnić, przedstawiam w tej książce mnóstwo swoich przeżyć metafizycznych, mistycznych w formie pamiętnika. Ukazuję dokładnie własny wewnętrzny świat, obraz rzeczywistości z dużą dawką emocji w wyniku następujących ciągłych zmian w swoim światopoglądzie. I to właśnie one pomagają mi w ujrzeniu istoty tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy.

W książce przedstawiam między innymi próbę odejścia od jedzenia, kierując się intencją uzyskania nieskończonych zdolności twórczych i całkowitej wolności. W niejedzeniu pociągał mnie niesamowity świat doznań mistycznych, metafizycznych, odmienny stan świadomości, wielkie poczucie potęgi i ciągłych stanów olśnienia, poszerzonej percepcji zmysłowej i umysłowej. Jednak te doświadczenia przytaczam, by wykazać, iż sam fakt rezygnacji z jedzenia, a więc z czegoś, co daje nam największe poczucie bezpieczeństwa, możemy w gruncie rzeczy odebrać w odmienny, zróżnicowany sposób, bo zależy to od własnych przekonań czy wiedzy.

Z powodu odebrania nam czegoś ważnego, w wyniku poniesienia olbrzymiej straty czy klęski, możemy przeżywać cierpienia, katusze, rozterki, ale z drugiej strony możemy wprowadzić się w cudowny stan ukojenia, czy doprowadzić do sytuacji, w której osiągniemy coś jeszcze dla siebie ważniejszego. W wyniku wszelkich strat, czy to natury religijnej, społecznej, ekonomicznej czy miłosnej, możemy wprowadzić się w stan radości i euforii. Bo tak naprawdę wszystko we wszechświecie wypływa z umysłu. Myśli są twórczą energią, wykazują ogólną i elektromagnetyczną naturę falową, i to właśnie chcę w tej książce udowodnić.

 

PRZESŁANIE

 Wyobraź sobie, że masz co jeść, wszystkiego pod dostatkiem. Co za obfitość. Jesteś jak w niebie.

 Wyobraź sobie, że nie masz nic do jedzenia. Co za odmienny stan świadomości. Jesteś jak w niebie.

 Wyobraź sobie, że masz cudowny, wymarzony przez ciebie dom. Jesteś jak w niebie.

 Wyobraź sobie, że nie masz domu, mieszkania. Co za wolność. Możesz wyruszyć w świat lub wejść w głęboki stan medytacji. Jesteś jak w niebie.

 Wyobraź sobie, że masz wspaniałą kochającą cię rodzinę. Jesteś jak w niebie.

 Wyobraź sobie, że nie masz nikogo, wielka samotność. Nic cię nie trzyma na uwięzi, masz dla siebie czas, możesz robić wszystko, co zechcesz. Jesteś jak w niebie.

 
COKOLWIEK BY CI SIĘ ZDARZYŁO, NAPRAWDĘ COKOLWIEK, TO WIELKI DAR OD WSZECHŚWIATA. TO CZAS NA DOKONANIE CZEGOŚ, CZEGO DOTĄD NIGDY NIE MOGŁEŚ ZROBIĆ. TO IDEALNY SPLOT ZDARZEŃ ZAOFEROWANY TOBIE AKURAT W TYM MOMENCIE. ZAUFAJ. TO DAR DLA CIEBIE. MOŻE NA POCZĄTKU JAKIEGOKOLWIEK KRYZYSU, SZOKU NIE WIDZISZ W TYM SENSU, ALE W KOŃCU GO UJRZYSZ. TYLKO OTWÓRZ SIĘ. WCZUJ SIĘ W TEN CUDOWNY RYTM MUZYKI.

OBSERWUJ SIEBIE W SWOIM ŻYCIU, DOŚWIADCZAJ, NIE TYLKO CZYTAJ, ROZUMUJ, ALE I POCZUJ...

 

2.OBSERWACJA

 ...Wszelkie psychiczne utrapienia, cierpienia, nie wynikają bezpośrednio z warunków zewnętrznych, lecz z naszego nastawienia, z naszego sposobu myślenia. Dlaczego jedna osoba, kąpiąc się zimą w zimnej wodzie, odczuwa euforię, radość, podniecenie, zaś inna, gdyby też tak robiła, wyłaby z bólu? Może przyczyną bólu, cierpienia nie jest określone zjawisko, zdarzenie, lecz fakt, że w tej chwili przeciwstawiamy się temu, co się dzieje. Chcemy żeby było inaczej, niż jest teraz i już rodzą się w naszym umyśle frustracje, niezadowolenie. A gdyby wczuć się w to, co się dzieje, zjednoczyć się z daną sytuacją bez oczekiwań....

 

 7.INNE SPOJRZENIE NA FALE. WSZYSTKO JEST FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ

 Wyobraź sobie, iż cały świat jest kolorowy. Przyroda, kosmos, wszystko, co nas otacza mieni się w określonych barwach. Są nimi nawet nasze myśli i emocje przejawiające się w postaci kolorowych aur widzianych przez jasnowidzów. Tak więc gdziekolwiek byśmy spojrzeli, tam są barwy, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Materia zagęszczona bardziej i mniej, jest tak naprawdę zagęszczoną kolorową formą energii. A barwy to nic innego, jak fale elektromagnetyczne. Tak więc, wszystko jest falą elektromagnetyczną...

 

8.SUBIEKTYWNY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI

 Wszystko, co nam się zdarza, sposób w jaki odczuwamy, wypływa z naszego myślenia, a więc przekonań, przesądów. Pewne zdarzenia mogą być dla nas zarówno piekłem, jak i niebem...

 ...Nasze myśli i emocje powodują, iż nie widzimy ludzi, zdarzeń, otaczającej nas natury, wszelkich przedmiotów takimi, jakimi są w samej swej istocie. A powodem tego jest zjawisko interferencji czyli nakładania się fal naszych myśli i emocji na fale otaczającej rzeczywistości. Powstaje w wyniku tego zupełnie inny świat, różny u każdego człowieka...

 

 9.MOJA DROGA KU NIEJEDZENIU

 19.12.2001

Autorytety mówią, że żeby coś osiągnąć, trzeba przyjąć określoną metodę. To nie metoda wywołuje dane zjawiska, to przekonanie, że dana metoda wywołuje zjawisko przez nas pożądane.

 ...GDY NIE JEMY I MAMY WYSOKĄ ENERGIĘ ORAZ SIŁĘ KREOWANIA RZECZYWISTOŚCI ZA POMOCĄ MYŚLI, TO ZDAJE SIĘ NAM, ŻE GDY ZACZNIEMY JEŚĆ, TEŻ BĘDZIEMY MIELI TĘ SIŁĘ. JEDNAK WTEDY ZACZYNA SIĘ TRAWIENIE I CAŁA MOC JEST NAM ODEBRANA. NO, ALE MY MOŻEMY POMYŚLEĆ, GDY JESZCZE TĘ SIŁĘ POSIADAMY, ŻE ZNEUTRALIZUJEMY DZIAŁANIE OTUMANIAJĄCE TEGO TRAWIENIA. JEDNAK, JAK TO ZROBIĆ, SKORO ZATRACAMY W CZASIE JEDZENIA NIE TYLKO ENERGIĘ, ALE I ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE. WŁAŚNIE W TAKĄ PUŁAPKĘ WPADŁEM....

 
...Gdy jest zimno, gdy coś lub kogoś stracimy, gdy coś nam się nie uda, gdy ktoś nas krytykuje, wówczas zaczynamy się denerwować, płakać, wpadać w depresję. Czy tak musi być? Czy to zdarzenia, czy my mamy wpływ na swoje reakcje, spostrzeganie. Gdy czegoś nie mamy, cokolwiek by to było, dlaczegóż mamy się zamartwiać i psuć sobie humor. To bez sensu. Tylko psujemy sobie życie. Przecież możemy inaczej na te sytuacje reagować. Możemy się wtedy cieszyć, że coś innego mamy. Przecież jest tyle tego wszystkiego. Po cóż mamy się zamartwiać tym, czego nie mamy. Jest tak dużo wspaniałych rzeczy wokół nas....

 ...No cóż. Możemy stracić dom, rodzinę, dosłownie wszystko, a jednak możemy nadal pogrążyć się w szczęściu, w świecie mantr, czy jeszcze w innej rzeczywistości. Wszechświat jest nieskończony i daje nam nieskończoną ilość możliwości reagowania na daną sytuację. Możemy pogrążyć się albo w piekle, albo w niebie. A to zależy dosłownie od nas. Wszystko może być przyczyną cierpienia albo euforii. To zależy od własnych przekonań, przesądów. Czyż nie warto ich przekroczyć? Czyż nie warto być wciąż zadowolonym bez względu na to, co się nam zdarza?...

 

 11.11.2002

...Każdy ma swoją drogę, doświadczenia, umiejętności. Ze swojego punktu widzenia obserwuje świat. Nie ma czegoś takiego, że dana osoba nie ma racji. Żaden wniosek, żadna informacja nie jest czymś absolutnym. Są one względne. Z jednej strony na przykład jedzenie jest zdrowe, gdyż zawiera pewne składniki, jednak z drugiej strony powoduje pewne zaburzenia, gdyż zawiera na przykład białko zwierzęce, zmniejszające odporność immunologiczną w wyniku zakwaszania środowiska....

 

14.11.2002

...Jakże mnóstwo ludzi dąży do stania się podobnym Chrystusowi, do osiągnięcia nirwany, nadświadomości, samadhi, próbując tego dokonać różnymi już wymyślonymi metodami, technikami medytacyjnymi, praktykami religijnymi. Chcą w taki sposób ten stan osiągnąć. Jednak myślenie, że tak powinno być, wprowadza nas w stan depresji, niezadowolenia. Bo tak naprawdę czy to możliwe stać się kimś innym? Przecież każdy z nas ma inny sposób przejawiania się w tej rzeczywistości ze względu na inne zebrane doświadczenia. A jednak próbuje się osiągnąć określony cel, stosując te same metody, co ma miejsce w religiach, ugrupowaniach, sektach i w tym podobnych instytucjach...

  

...Podobnie jak religie otumaniają nas różnymi wyobrażeniami nieba, aniołów, diabłów, Boga jako osoby, tak samo i nauka stwarza bariery w robieniu czegokolwiek. Prawa nauki, wszelkiego rodzaju skutki doświadczeń laboratoryjnych wynikają z takiego, a nie innego nastawienia, oczekiwania. Oczekiwanie całej masy ludzi powoduje takie, a nie inne prawa fizyki, a także w rezultacie skutki. Jednak wtedy ograniczamy się do tych praw. A przecież można nie jeść, można lewitować, uzdrawiać na odległość, wszystko do woli, wedle swego umysłu. To my tworzymy reguły swojego życia. To my decydujemy, co będzie się działo w naszym życiu. Bóg, anioły, piramidy, kryształy, rytuały, wiedza, nie są w samej istocie czynnikiem wszelkich zdarzeń. Te środki podbudowują jedynie nasze niskie poczucie wartości...

 

 10.PIERWSZA PRZEMIANA

...TO NIE OTOCZENIE, ZDARZENIA, OSOBY NA NAS WPŁYWAJĄ, LECZ NASZE NASTAWIENIE, NASZ SPOSÓB MYŚLENIA. I TO WŁAŚNIE TE MYŚLI WZBUDZAJĄ W OTACZAJĄCEJ NAS MATERII RÓŻNE REAKCJE, TAŃCE CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SKOKI KWANTOWE, WYTWARZAJĄC OKREŚLONE ZDARZENIA, NASTROJE. ZA WSZELKIE NIEZADOWOLENIE SAMI PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JESTEŚMY TWÓRCAMI!!

 
Zdaję sobie sprawę, że nic nie jest ani absolutnie dobre, ani złe. Dosłownie w każdej chwili możemy czerpać korzyści, radość...

 
..WSZELKIE PRZECIWNOŚCI LOSU, NIESPODZIEWANE OBROTY ZDARZEŃ, KTÓRE CZĘSTO MANIFESTUJĄ SIĘ W ŻYCIU, SĄ NIEODZOWNYMI ELEMENTAMI NASZEJ RZECZYWISTOŚCI I W GRUNCIE RZECZY NIE SĄ ONE ANI DOBRE, ANI ZŁE. ONE PO PROSTU SĄ...

 

12.ZAKRZYWIENIE CZASOPRZESTRZENI. TUNELE CZASOPRZESTRZENNE. WSZECHŚWIAT OKTAW

 

To właśnie pewne niepowodzenia, zaskakujące zdarzenia, z jednej  strony mogąobrazek z książki wywołać wstrząs emocjonalny, pozbawić nas wszelkiej nadziei, zburzyć nasz światopogląd, ale z drugiej strony umożliwiają, pomagają dokonać dotychczas rzeczy niemożliwych, a to pod wpływem zwiększonej dawki adrenaliny albo chwilowego stanu pozbawionego jakichkolwiek przekonań. Bo gdy kruszą się nasze przesądy, wierzenia, wówczas wszystko może nam się wydawać możliwe. W tym momencie, interwale, przed nami pojawia się tunel czasoprzestrzenny, który jest przyczyną tych niesłychanych zdarzeń. W miejscu zakrzywienia czasoprzestrzeni jesteśmy blisko innych różnych możliwości rozwoju sytuacji (rys.23)...

 ...Można więc powiedzieć, iż gdy do czegoś dążymy i natrafiamy na zwątpienia, to w interwale tym możemy natrafić na coś dla siebie ważnego, co może pomóc w realizowaniu tego celu. Gdy coś się dzieje nie tak, doznajemy przeciwności losu, wówczas możemy w tym samym czasie skorzystać z zakrzywienia czasoprzestrzeni, rozejrzeć się dookoła i zobaczyć czy są akurat teraz jakieś możliwości realizacji któregoś ze swoich celów, marzeń, które pomogłyby rozwiązać aktualny problem, czy po prostu nas zadowolić...

 
OKŁADKA:

 Czym jest otaczająca nas rzeczywistość? Czym są te wszelkie zdarzenia przetaczające się przez nasze życie, osoby które spotykamy, miejsca w których przebywamy? Może nam się wydawać, że nie mamy wpływu na to co się zdarza, a otoczenie, w którym wciąż próbujemy coś robić, ma decydujący wpływ na to, co było i będzie. Ale czy tak jest?

 

cena książki 33zł

zamówienia proszę składać mailowo lub telefonicznie:

tel. kom. 791-328-528

 

Powrót do poprzedniej strony