NOWY CZAS DAJĄCY NAM WOLNOŚĆ

Możemy zrezygnować z czasu gregoriańskiego 12:60 (12 miesięcy / 60minut = 1 godzina) i przestawić się na czas naturalny dla Ziemi 13:20 (13 miesięcy księżycowych po 28 dni i 20 fal energetycznych po 13 dni spływających na Ziemię). A nawet zacząć korzystać z naturalnych dla Kosmosu równoległych czasów.

Dlaczego?

Czas gregoriański trzyma ludzkość w niewoli. Same nazwy dni miesięcy, dni tygodnia, słowo kalendarz z łaciny kodują poddaństwo, niewolę, biedę, walkę o przetrwanie, długi itp.. A słowa mają wielką moc, choćby nawet nie były przez Nas zrozumiałe. Ten czas, kalendarz gregoriański jest czasem nienaturalnym. Nierównej długości miesiące wytrącają świadomość człowieka, ciało z wewnętrznej równowagi, wprowadzają w wewnętrzny Haos, przez co łatwo go kontrolować.

Możemy więc przejść na czas Majański 13:20 który odzwierciedla życie w zgodzie z cyklami natury, z przyrodą, świat energii, świat duchowy. W nim mamy do czynienia z 13 miesiącami w roku po 28 dni. Są to miesiące księżycowe, które mają tą samą ilość dni. Regularne odstępy między miesiącami wprowadzają spokój. Poza tym, gdy w tych samych, cyklicznych  odstępach czasu otwieramy się na dane czynniki, wytwarza się specyficzny Rezonans, Amplituda drgań rośnie do Nieskończoności. Gdyby w tych samych odstępach czasu np. lekko odpychać huśtawkę, wówczas ulega ona mocnemu rozbujaniu. Gdyby w tych samych, idealnych odstępach czasu w coś nawet tylko dmuchać, wówczas można to poruszyć choćby ważyło tony kilogramów. W nieregularnych odstępach siła się rozprasza, nie ma z tego nic. Dlatego, gdy dostroimy się do Czasu Majańskiego, do cyklów przyrody wówczas dostroimy się do energii, które rozbudzą w Nas moc, energię, inteligencję, percepcję do Nieskończoności. W przypadku materii (np. rozbujanie huśtawki, przesunięcie przedmiotu, pęknięcie np. szkła) zawsze istnieje jakaś granica. W przypadku naszej percepcji, zdolności, inteligencji, świadomości ta granica nie istnieje. Można ją rozwijać w nieskończoność.  Świadomość człowieka wchodząc w czas gregoriański przestała ewoluować. Wręcz jego inteligencja, zdolności, percepcja zaczęły ulegać cofnięciu. Jest tak dlatego, gdyż zaczął dostrajać się do nieregularnego czasu gregoriańskiego.

Czas gregoriański został stworzony w tym celu, by człowiek wciąż gonił za pieniądzem, by nie miał dla siebie czasu, by można było wprowadzić władzę nad człowiekiem, trzymać go w nędzy, ubóstwie. Gdy żyjesz według czasu gregoriańskiego, wówczas jesteś w ciągłym stresie, lęku (w pracy, w szkole...), by np. zdążyć na czas. Ten gregoriański czas jest sztucznym czasem kontrolowanym przez maszyny-zegary, przez co sam człowiek staje się maszyną, nie myśli. Goni za materią, za pieniądzem. Wraz z nastaniem gregoriańskiego czasu wkroczyła na Ziemię Technosfera - technologia, zaś biosfera zaczęła na Ziemi ginąć. Dla człowieka stał się ważny sztuczny świat komputerów, betonu itp.... Sztuczny czas utrzymywany przez maszyny - zegary jest przyczyną powstawania sztucznego świata pełnego betonu, technologii. Gdy zaczniemy żyć zgodnie z Naturalnym Czasem, z cyklami natury - na nowo odrodzi się przepiękny świat Biosfery, Ziemia na nowo stanie się piękna, czysta, naturalna.

Jeśli chcesz możesz zrezygnować z kalendarza gregoriańskiego i wejść na czas Majański lub nawet swój wewnętrzny czas, by uwolnić się od Haosu, walki o przetrwanie.

Odchodząc od komputerów, internetu, tel komórkowych zaczynamy na nowo używać zdolności telepatyczne, dokonywać wgląd w mądrość Wszechświata. Przestrajamy się na internet naturalny, kosmiczny. Pytanie: w jaki sposób poinformować ludzi o mających odbyć się warsztatach, medytacjach, spotkaniach itp.... To proste. Można przekazywać ludziom, że np. spotkanie odbędzie się dnia np. w 5 tonie w fali księżyca np. w czasie zachodu słońca, albo kiedy pojawi się na niebie księżyc, albo kiedy będzie zachodzić Saturn... Albo np. wystarczy umówić się np. na 4 dzień po pełni księżyca.... Dzięki temu ludzie zaczną dostrzegać naturę i dostrajać się do niej.

By odejść w pełni od sztucznego czasu - trzeba odejść też od maszyn (internetu, komputerów, telefonów komórkowych ...) zsynchronizowanych z tym sztucznym czasem. Sztuczny czas jest wprowadzony w te urządzenia. Technologią są również panele słoneczne, samochody na baterie słoneczne, latające pojazdy na energię grawitacji, słońca itp. - myślę, że tego typu maszyny są zsynchronizowane z naturalnym czasem, Biosferą - energią Słońca, grawitacji itp...  Więc nie cała technosfera powinna odejść z tej planety Ziemi, tylko taka, która szkodzi zdrowiu, otępia, zastępuje ludzką inteligencję, talenty, potencjały itp....

Jak przyciągnąć ludzi do tej idei, Nowej Ery, Nowego Czasu itp. jak nie przez internet, emaile, a nawet idąc dalej książki, gazety, plakaty, ulotki, które powstają przez komputery? To proste!!! Poprzez Rezonans. Sami swoją częstotliwością przyciągniemy ludzi, którzy będą na tę nową ideę otwarci. Podobne przyciąga podobne. W ten sposób spotkamy  się i połączymy.

Sztuczny czas nie dość, że stworzył sztuczną technologię, która odciągnęła ludzkość od swoich paranormalnych zdolności, geniuszu, mądrości, Miłości. Technologia ta jest również formą, przyczyną pogoni za zyskiem, formą walki o przetrwanie.

Poza tym sztuczny czas stworzył pieniądze, które są formą władzy, walki o przetrwanie, biedy itp. Ta informacja, kody są zaszyfrowane w monetach i banknotach pieniędzy. One powstały, by człowiek wciąż gonił za materią i zapomniał świecie Ducha, o swojej mocy, potędze, zdolnościach, o swoim rozwoju wewnętrznym.

To dlatego największym sukcesem, by było byśmy w końcu głosili tę ideę Cywilizacji Nowej Ery, Nowego Czasu Naturalnego nie używając ani narzędzi technosfery, ani przynajmniej tej formy pieniędzy.

Zamiast pieniędzy może być forma wymiany usług, towarów, wiedzy, informacji.... lub mogą być stworzone pieniądze z symbolami jedności, Miłości, Harmonii, Pokoju, życia w symbiozie z Naturą, Biosferą. Same pieniądze podobnie jak czas, a nawet technologia nie są złe. Trzeba tylko zmienić ich formę, zastosowanie. Mają one służyć Miłości, Harmoni.

Powrót do poprzedniej strony

Powrót do głównej strony