WIZJA NASZEJ OSADY

 

Pracujemy nad stworzeniem naszej Osady Duchowo - Ekologicznej na planie Piktogramu generującego bardzo wysokie Częstotliwości Białego Boskiego Światła Miłości, będącego Portalem z / do Źródła Boskiego.

Ideą tej Osady jest tworzenie Harmonii na wszystkich poziomach Rzeczywistości, Miłość do wszystkich Istot, Współpraca. Wzniesienie się ponad otaczający matrix,
dualizm.

Naszym Celem jest ciągłe wznoszenie się na coraz to wyższe wibracje Światła, rozbudzanie w sobie coraz bardziej i bardziej Miłości, tworzenie tak otaczającej Nas Rzeczywistości by było w Niej jak najwięcej Światła, Miłości. Coraz więcej i więcej.

Naszym Celem jest całkowite stopienie się ze Źródłem / Bogiem Ojcem, Boginią Matką.

Zamierzamy inspirować innych do tworzenia podobnych a zarazem odmiennych Świetlanych Osad, Miast, Cywilizacji na Ziemi. Współpracować z Nimi.

Pragniemy aby ta Świetlana Rzeczywistość wolna od matrixa (dualizmu, walki dobra ze złem, Światła z Ciemnością, iluzji oddzielenia Nas od Źródła i od Siebie) ogarnęła cały Wszechświat.

Dlatego też z całą swoją mocą rozbudzamy w sobie Boską Miłość i poprzez Nią tworzymy Nowy Świat.

Pragniemy aby te Osady Światła, Miasta Światła, Cywilizacje pełne Harmonii powstawały w całej swej ogromnej różnorodności.

 

ŁĄCZMY SIĘ RAZEM NA CAŁEGO I TWÓRZMY NOWĄ ZIEMIĘ, NOWY WSZECHŚWIAT.

NIECH NASTĄPI TOTALNA IMPLOZJA (POŁĄCZENIE W JEDNOŚĆ) SIŁ ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI, TOTALNA IMPLOZJA WYMIARÓW I CZASÓW.

 

Powrót do poprzedniej strony

Powrót do głównej strony