RELACJE Z DZIAŁAŃ

 

ZJEDNOCZENIE NAS WSZYSTKICH I WSZYSTKICH WYMIARÓW

 

W projekcie naszej osady kryształy będą przez Nas programowane w bardzo odpowiedni sposób by nie w dawać się w dualityczne gry matrixowe typu walka Światła z Ciemnością. Właściwie już zostały zaprogramowane. Bo przyszłość jest Teraz.

Zdaję sobie sprawę że pewne istoty na Ziemi prowadzą poprzez kryształy grę dualistycznego konfliktu Światła z Ciemnością. Wiem coś o tym, bo sam brałem udział w wielu takich akcjach na wielu planetach i systemach gwiezdnych rozwalając systemy kontrolujące różne istoty w tym obecnie ludzką świadomość. Ale zdałem sobie sprawę że gdyby nawet teraz Światłu to się udało, wyzwolić Ziemię tą metodą, to za miliony, czy tysiące lat odwet by był ze strony Sił Ciemności. Stąd ten pomysł by dokonać implozji tych przeciwieństw, by w końcu nie było tej dualności.

Mi zależy na tym byśmy wszyscy połączyli swoje Siły. Poprzez wrzucanie odpowiednich informacji i programów do sieci krystalicznej na Ziemi poddaję te kryształy ewolucji i wszystkich tych którzy poprzez te kryształy działają, byśmy w końcu wyśli poza Matrix. Bo Matrix to nie Ciemność, ale walka Światła z Ciemnością, oddzielenie itp.. Fioletowymi Płomieniami transformuję tę sieć krystaliczną. (zobacz ostatnie moje wezwanie Świętego Fioletowego Płomienia by spalił ten Matrix i by nastąpiła implozja Światła i Ciemności.)

Już w trakcie kodowania kryształu pełnej Ochrony z Michałem i Anią jak pamiętasz dodałem ten szczególny program do całej sieci krystalicznej BY CAŁA TA NASZA SIEĆ KRYSTALICZNA A ZARAZEM MY POŁĄCZYŁA SIE ZE ŹRÓDŁEM I ODŁĄCZYŁA OD MATRIXA. Jak widzisz ten program zaczął działać. Ja jeszcze wdałem się trochę w ten dualizm działając z tymi kryształami, ale momentalnie się z tego wycofałem, bo wiem że tak działając, to walka sił Światła i Ciemności może trwać wieki.

Stąd nasz Projekt Fuzji, Syntezy, Połączenia w Jedność Światła i Ciemności. Bo Ciemność to też nasza cząstka Nas samych. Jeśli im będzie żle to tak naprawdę Nam.

Dlatego wprowadziłem ostatnio (co możliwe że zauważyłaś) w desperacji prośbę do Świętych Fioletowych Płomieni by spaliły ten dualizm jaki zaistniał między Światłem i Ciemnością oraz wprowadziłem te specjalne zadania naszych kryształów (naszej sieci krystalicznej) w naszej osadzie. By nie współpracowały z innymi kryształami jeśli nie będzie uznane dobro Całości, wszystkich cząstek Źródła, a więc by nie wdawały się w gry matrixowe.

Ja na chwilę musiałem wejść w tę grę by ją rozkodować, rozszyfrować i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Jestem często pośrodku różnych systemów i od środka je zmieniam poprzez swoją częstotliwość.

Cały nasz Wszechświat bierze udział w grze rozwiązania tego odwiecznego konfliktu. No i mamy na to sposób. A to wiąże się ze współpracą wszystkich Istot we Wszechświecie. Jak widzisz to wielkie wyzwanie i to mi się podoba, bo widzę w tym Nieskończoną MOC naszych możliwości jak się zjednoczymy i będziemy razem tworzyć Kosmiczne, Świetlane Rzeczywistości wolne od Matrixa.

Dlatego już na samym początku jak zacząłem pracować z kryształami zacząłem do sieci krystalicznej wgrywać  różne programy m.in. podłączenia do Źródła, odłączenia od Matrixu itp. Ostatnio dużo zmian powprowadzałem do tych naszych kryształów tak, by służyły Harmonii, wszystkim Istotom, dosłownie wszystkim.

Jest to ważne bo dotyczy to właśnie naszej siatki Chrystusowej opasającej naszą Ziemię, by była odłączona od Gry Matrix.

Niesamowite to prawda.?

To dopiero.

Chodzi o to by faktycznie nasza sieć krystaliczna nie była przez nikogo kontrolowana dla celów dualistycznych konfliktów, nawet jakby miało to oznaczać uwalnianie spod kontroli sytemu cierpiących istot. Ta nasza sieć krystaliczna otaczająca naszą globalną Ziemię ma być faktycznie podłączona do Źródła i nad tym pracuję / pracujemy.

Ufam, iż wielu z Nas wydostanie się z tej dualistycznej gry uwalniania z ciemności istot żywych, nie myśląc o tej drugiej stronie. I że będziemy razem współpracować i tworzyć Świetlane Cywilizacje. No cóż my wszyscy się uczymy, prawda? I każdy z Nas teraz mocno się zmienia, transformuje, prawda? Więc wszytko widzę w kolorowych barwach choć trzeba być wnikliwym, uważnym i kierować się Miłoscią do wszystkich Istot.

Dzięki tej grupce (Zakon) działającej z kryształami (już z Nimi współpracowałem w innych wymiarach, w równoległych czasach, więc są mi bardzo bliscy, a wręcz swoi) dużo się nauczyłem i uzmysłowiłem sobie że dzięki kryształom możemy osiągnąć Szczyty Ewolucji, Szczyty Światła. Kryształy mają potężną Moc, A my zamierzamy współpracować ze wszystkimi Istotami, w tym z kryształami.

Istota wszystkiego byśmy wszyscy, dosłownie wszyscy od cząstek elementarnych po megagalaktyczne Istoty połączyli nasze potężne Siły i tworzyli Cuda (totalnie harmonijne Światy Świetlane wolne od matrixa).

To wielkie wyzwanie i to mi się podoba.

POZDRAWIAM CIEPLUTKO: JAREK

 

Powrót do głównej strony