RELACJE Z DZIAŁAŃ

 

Utworzenie I-go Piktogramu Kontakt ze Źródłem zgodnego z Pierwotnym Wzorcem - 30 października 2010. Puszcza Bukowa. Szczecin.

 

Ja i Ewa, Ewa i Ja utworzyliśmy razem z kamyczków nowy Krąg Miłości w Puszczy Bukowej na jednym z największych wzniesień.

Wtedy to poddałem się prowadzeniu bez wcześniejszej aranżacji, umysłowych przygotowań, jakbym nic nie wiedział. Jakbym pozbył się całej swojej Wiedzy by poddać się prowadzeniu, by otworzyć się na Nową Wiedzę z Kosmosu.

Poprosiliśmy Straźników tych kręgów Miłości, tych Piktogramów KONTAKT ZE ŹRÓDŁEM, w tym Siły Natury i Kosmosu by pomogły Nam utworzyć ten Krąg Miłości, ten Piktogram KONTAKT ZE ŹRÓDŁEM zgodnie z Jego pierwotnym Wzorcem, Pierwowzorem.

Mocą słów, intencji.... otwieraliśmy ten PORTAL coraz bardziej i bardziej. PORTAL do Źródła Boskiej Miłości, Boskiego Światła.

Ja trzymałem w ręku specjalny klucz - duży Kryształ Górski Miłości przeznaczony do otwierania Bram Kosmicznych Mocą Miłości i przemawiałem.

Ewa zaś wydawała z siebie melodyjne dźwięki. Ręce wzniesione mając ku górze.

"PORTAL otwiera się coraz bardziej i bardziej".

"BOSKA MIŁOŚĆ, BOSKIE ŚWIATŁO rozprzestrzenia się po całą Ziemię".

"BOSKIE ŚWIATŁO, które uzdrawia, które rozbudza Serca wszystkich Istot na całej Ziemi i we Wszechświecie. Każda Istota, która pragnie tego może na te Światło się otworzyć"

"BOSKIE ŚWIATŁO rozprzestrzenia się wokół tworząc Harmonię. W tym BOSKIM ŚWIETLE zawarta jest BOSKA MIŁOŚĆ, WIEDZA jak tworzyć Harmonię na Ziemi, we Wszechświecie".

"Niech te BOSKIE ŚWIATŁO, BOSKA MIŁOŚĆ rozprzestrzenia się po wszystkie przestrzenie i czasy, aż po przestrzenie poza czasem i przestrzenią".

 

Wtedy poczułem wielką Magię. Pod stopami ziemia stała się gorąca. Zaczęła się dziać magia. Zaczęły otwierać się portale do innych wymiarów, czasów i przestrzeni poza czasem i przestrzenią.

Miłość, Boskie Światło zaczęło docierać wszędzie. Wszędzie. Z Miłością, be ingerencji, napotykając po drodze Istoty pragnące na tę Miłość się otworzyć.

W konstrukcji fizycznej zawarliśmy zgodnie z przekazem aktualnym z Kosmosu około 4 trójkątów wewnętrznych z kamyczków i "zewnętrzny" 5-ty trójkąt z kryształków górskich. Po środku Kręgu umieściliśmy mały kryształek górski. Wszystko to był robione ze Świadomością porządku kosmicznego "fraktalnej dynamiki rzeczywistości". Uzmysłowiliśmy sobie ze Nasz Krąg który utworzyliśmy fizycznie ma 2 metry  średnicy, jednak zgodnie z intencją zaczęły powstawać w swej nieskończoności coraz większe trójkąty swymi wierzchołkami odznaczając się na kolejnych wokół wzniesieniach.

Utworzyliśmy Krąg Miłości. OTWARTY KRĄG. Bez tworzenia ostatecznego zewnętrznego kręgu z 99 kamieni. Bo to zamykanie. My postanowiliśmy stworzyć ten krąg zgodnie z PIERWOWZOREM.

Byliśmy bardziej przekaźnikami, narzędziami tego Dzieła. Pozwoliliśmy by przez Nas Kosmiczne Siły działały.

Ten Krąg, który został stworzony, ten Piktogram KONTAKT ZE ŹRÓDŁEM to ciąg fraktalny nieskończonej ilości coraz mniejszych jak i coraz większych trójkątów, których wierzchołki są Bramami do innych Rzeczywistości.

Utworzony został Krąg Miłości o nieskończonym Promieniu. No cóż. To PORTAL do ŹRÓDŁA. A Źródło jest Nieskończone. Obejmuje Nieskończoność.

Ten Krąg, a może bardziej Kula, zespół fraktalnych Kul wraz z wpisanymi w Nie Kosmicznymi Merkabami ostatecznie ma Nieskończone Rozmiary.

Tak naprawdę każdy coraz większy "trójkąt" jest wpisany w coraz większy "okrąg" (kulę) ku Nieskończoności do Mikro i Makro Wszechświata, Mikro i Makro Wszechświatów.

Tak więc Krąg Miłości został OTWARTY.

My, Ewa i Ja staliśmy się takimi kluczami otwierającymi PORTAL, BRAMY do Innych Rzeczywistości, by BOSKA MIŁOŚĆ, BOSKIE ŚWIATŁO mogło rozprzestrzeniać się po wszystkie przestrzenie, czasy i przestrzenie poza czasem i przestrzenią.

Po otwarciu tego PORTALU czuliśmy razem BŁOGI SPOKÓJ, uczucie euforycznego SPOKOJU.

 

Powrót do poprzedniej strony